Programul și Strategia investigării radonului în Republica Moldova – abordate în cadrul unui atelier de lucru la CNSP

Posted on 18/09/2017 in Comunicat de presă by admin

sssÎn perioada 12-15 Septembrie 2017 la Centrul Național de Sănătate publică s-a desfășurat Atelierul de lucru „Programul și Strategia investigării radonului în Republica Moldova”, în cadrul Proiectului RER9136, sub egida Agenției Internaționale de Energie Atomică (AIEA).

Expunerea prin inhalare la izotopii 222Rn și descendenţii lor de viaţă scurtă, constituie un factor de risc major pentru incidenţa cancerului bronhopulmonar. Cercetarea radonului poate fi utilă în măsurarea indirectă a izotopilor radiului, la estimarea dozelor și prezicerea cutremurelor.

 zzz

La lucrările atelierului au participat 3 experți ai AIEA din Austria și Ucraina. În cadrul ședinței s-au discutat probleme ce țin de expunerea populației la radon. Astfel, experții din Austria și Ucraina au vorbit despre experiența națională în formarea structurii juridice și de reglementare pentru reducerea expunerii la radonul din locuințe, clădiri publice, inclusiv materiale de construcție. De asemenea un interes deosebit prezintă experiența țărilor nominalizate în domeniul cartografierii zonelor cu risc major de expunere la radon, a rețelei naționale de măsurare, a laboratoarelor, asigurării calității și a calibrării.

Comunicarea riscului expunerii la radon și necesitățile de remediere a radonului în locuințe și clădiri publice constituie un moment important în prevenirea și diminuarea expunerii populației la radiații ionizante, inclusiv radon, ceea ce va conduce la implementarea strategiei sănătății publice.

Din partea Republicii Moldova a fost prezentată comunicarea: „Realizările curente în Republica Moldova privind monitorizarea radonului în încăperi și componentele principale ale mediului în contextul elaborării/implementării conceptului național de diminuare a expunerii populației la radon” (Bahnarel I., Corețchi L.). Au fost prezentate rezultatele cuantificării concentraţiilor de radon în interiorul locuinţelor de tip individual sau de tip bloc, unele încăperi ale localurilor instituţiilor de stat: instituţii medicale, arhive, laboratoare, depozite, precum şi în unele mine de extragere a pietrei şi galerii subterane din satele Cricova, Mileştii Mici şi mun. Chişinău, care constituie obiectivul principal în monitorizarea radonului pe teritoriul Moldovei.

Nesupravegherea nivelului de radon în încăperile de risc: locuinţele din zona de risc, adică la parter, locuirea în locuinţe fără fundament, activitatea muncitorilor din mine, unde sunt expuşi la concentraţii sporite de radon, ce contribuie la înrăutăţirea condiţiilor de muncă, condiţionează schimbarea pe viitor a indicilor generali şi profesionali ai morbidităţii, precum şi structura ei. De aceea, este necesar de a studia şi în continuare acţiunea radonului asupra organismului în diferite condiţii, aceasta fiind necesar pentru elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii la radon şi luarea unor decizii, ce ar permite păstrarea şi fortificarea sănătăţii.

S-a discutat despre necesitatea stringentă a elaborării și implementării în Republica Moldova a Strategiei Naționale și a unui Plan de acțiuni în vederea monitorizării concentrațiilor de radon și a prevenirii/diminuării expunerii populației la radon.

Participanții (n=20) au lucrat în 2 grupuri pentru sinteza cunoștințelor obținute la atelier și au primit Certificat de participare.

Experții au vizitat Centrul de Radioprotecție, Laboratorul biodozimetrie și Agenția Națională de Reglementare a activităților Radiologice și Nucleare (întâlnire cu dl Ion Apostol).

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul

Tel.: 022 574 700

Informaţii suplimentare

Tel.: 0 22574-706; 022574-635

 

Comments on 'Programul și Strategia investigării radonului în Republica Moldova – abordate în cadrul unui atelier de lucru la CNSP' (0)

Comments are closed.