Proiecte ale specialiştilor ANSP aprobate pentru granturi doctorale cu finanţare de la bugetul de stat

Posted on 05/10/2018 in Comunicat de presă by admin

În luna septembrie curent, a fost aprobat Planul de repartizare a granturilor doctorale cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019, între Şcolile doctorale în cadrul Consorţiului Instituţiilor Organizatoare de Doctorat din Domeniul Ştiinţe Medicale. Este vorba de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Agenţia Naţională de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului şi Spitalul Clinic Republican.

Conform unui ordin al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al R.Moldova, au fost repartizate granturi în cadrul Şcolii doctorale între conducătorii de doctorat ale căror propuneri de proiecte au fost apreciate pozitiv în procesul de evaluare în competiţia naţională a granturilor doctorale pentru perioada menţionată.

Au fost acceptate proiectele prezentate de dl. Constantin Spânu, dr.hab.şt.med., prof.univ, cu titlul „Studierea cu estimarea seroprevalenţei hepatitei virale E în populaţie şi identificarea factorilor de risc” şi de către dl. Iurie Pînzaru dr.șt.med., conf.univ., cu tema „Estimarea igienică a factorilor ocupaţionali de risc şi a stării de sănătate a angajaţilor din industria mobilei”.

Se va efectua admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la buget conform Planului de repartizare aprobat, în ordinea punctajului obţinut, în temeiul art.140 (2) din Codul Educaţiei al R.Moldova, adoptat prin Legea nr.152 din 17 iulie 2014; Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.816 din 13.11.2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1024 din 06.09.2016 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale.

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Proiecte ale specialiştilor ANSP aprobate pentru granturi doctorale cu finanţare de la bugetul de stat' (0)

Comments are closed.