„PROTEJAȚI SĂNĂTATEA PRIN MANAGEMENTUL ADECVAT AL PESTICIDELOR”

Posted on 19/03/2021 in Comunicat de presă by massmedia

În perioada 22 – 27 martie 2021 în Republica Moldova se va desfășura Săptămâna Națională de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar.

Actualmente, există o îngrijorare progresivă în rândul oamenilor de știință și a publicului larg privind utilizarea tot mai largă și intensă a pesticidelor, dar cu mai puțină prudență.

În prezent, în țară, sunt antrenate în practică peste 1400 de produse de uz fitosanitar și fertilizanți, fiind omologate 89 produse, doar pe parcursul anului 2020. Prezența unei game variate de produse de uz fitosanitar, precum și gestionarea uneori irațională a acestora, în afara efectului scontat pentru plante, pot cauza urmări nefaste asupra stării de sănătate a populației. Astfel, în anul 2020 au fost înregistrate 66 cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene provocate de pesticide, inclusiv 4 cazuri cu rezultat letal.

În pofida multor studii privind toxicitatea pesticidelor, există lacune de cercetare care provoacă incertitudine în previziunile efectelor acestora asupra sănătății și mediului ambiant.

Începând cu anul 2016, anual ANSP organizează Săptămâna de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar. Pentru consolidarea colaborării interinstituționale și în scopul fortificării procesului de comunicare și sensibilizare a populației în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar, în anul 2021, ANSP a inițiat o procedură privind desfășurarea Săptămânii Naționale de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Dat fiind faptul că, suntem fizic marginalizați de măsurile restrictive impuse de situația epidemiologică cauzată de COVID-19, în cadrul acestei Săptămâni Naționale, activitățile de promovare a sănătății (emisiuni radio și TV, informații în presa scrisă, discuții/dezbateri, seminare de instruire etc.) prin gestionarea rațională a pesticidelor, vor fi organizate în regim online.

Un accent deosebit se va pune pe sensibilizarea populației privind riscurile utilizării iraționale a pesticidelor, potenţialele consecințe asupra stării de sănătate în cazul utilizării inadecvate a acestora, în special de către persoanele care nu au pregătirea necesară în acest domeniu și măsurile de protecție întru evitarea apariției unor efecte nedorite asupra organismului uman.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022 574 700

Comments on '„PROTEJAȚI SĂNĂTATEA PRIN MANAGEMENTUL ADECVAT AL PESTICIDELOR”' (0)

Comments are closed.