Realizarea planului de cercetări în cadrul tezelor de doctorat şi proiectul unei monografii examinate la Consiliul științific al ANSP

Posted on 28/03/2019 in Comunicat de presă by admin

La 26 martie curent a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 37 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 12 membri. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de examinarea şi aprobarea conducătorilor ştiinţifici, temelor, adnotării şi planului de cercetări ale tezelor de doctorat ale doctoranzilor înmatriculaţi în anul I studii de doctorat, realizarea planului de cercetări, efectuat în cadrul unei teze de doctorat, precum și a proiectului unei monografii.

DSC_0175Astfel, doctorandul Veaceslav Guţu, a prezentat audienţei spre examinare şi aprobare tema, adnotarea şi planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat, specialitatea 331.01. Epidemiologie. Consiliul științific a aprobat ca temă a tezei de doctorat ”Seroprevalența hepatitei virale E în populație și identificarea factorilor de risc”, specialitatea 331.01. Epidemiologie. Concomitent, a fost aprobat planul de cercetări, conducătorul ştiinţific și componența Comisiei de îndrumare a doctorandului.

Dl Vitalii Vasiliţa a prezentat audienţei spre examinare tema ”Estimarea  igienică a factorilor ocupaționali de risc și a stării de sănătate a angajațiolor din industria mobilei”, adnotarea ei şi planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat, specialitatea 331.02. Igienă. Consiliul științific a aprobat spre realizare planul de cercetări a tezei de doctorat, conducătorul ştiinţific și componența Comisiei de îndrumare a doctorandului.

DSC_0179Dna Mariana Gîncu, doctorandă a.III de studii fără frecvenţă, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în a.2018 în cadrul tezei de doctorat Particularităţile sănătăţii grupurilor de risc, expuse la radiaţii ionizante”, specialitatea 331.02 Igienă. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, fiind prezentate și unele propuneri în vederea soluţionării scopului şi obiectivelor tezei de doctorat. Rezultatele cercetărilor, obținute pe parcursul a.2018, au fost adoptate prin vot unanim.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul monografiei „Intoxicaţiile acute exogene de etiologie chimică la copii”, autori: dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., dna Tatiana Manceva, doctorandă, dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., dna Ana Oglindă, medic; referenţi: dl Nicolae Gurschi, dr.şt.med., conf.univ., IMSP SCR, dna Angela Cazacu-Stratu, dr.şt.med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”.

DSC_0124În continuare, Consiliul științific a luat act de Decizia Senatului USMF ”Nicolae Testemițanu” cu privire la confirmarea dlui Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., în calitate de al doilea consultant științific la tema tezei de doctor habilitat în științe medicale ”Hepatita cronică, ciroza hepatică și cancerul hepatic primar în Republica Moldova: epidemiologie, pronostic și strategie de combatere”, specialitatea 331.01 Epidemiologie, a dnei Angela Paraschiv, precum și de confirmarea Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din mun. Timișoara, România, privind primirea ca donație a monografiei dlui Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., cu titlul ”Igiena muncii și starea de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii”

În cadrul ședinței, acad.AȘM, dl Gheorghe Țîbîrnă, a înmânat dlui Mihai Magdei, dr.hab.șt.med., legitimația de membru titular al AO Academia de Știință Medicale din Republica Moldova și medalia de aur a acestei instituții pentru merite deosebite în domeniul științei.

DSC_0147DSC_0157DSC_0132DSC_0202DSC_0142DSC_0140DSC_0139DSC_0119

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574-580

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022 574-570

Comments on 'Realizarea planului de cercetări în cadrul tezelor de doctorat şi proiectul unei monografii examinate la Consiliul științific al ANSP' (0)

Comments are closed.