Realizarea planului de cercetări, propuneri de proiect științific pentru tineri, etc., examinate la Consiliul științific al CNSP din 21.03.2017

Posted on 23/03/2017 in Comunicat de presă by admin

La 21 martie 2017, la ședinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP) au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul proiectului de cercetări aplicative Estimarea sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psiho-sociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor (director de proiect dl Nicolae Opopol, dr. hab. şt. med., prof.univ., MC AŞM); realizarea planului de cercetări efectuat în cadrul tezei de doctorat a doctorandei anului IV, dnei Olga Cernelev; procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs din 07.03.2017 privind suplinirea funcţiilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice.

 

cons1 cons2

cons3 cons4

În continuare, prin procedura de alegere a cadrelor ştiinţifice, în rezultatul votării au fost aleși în funcții: dl Serghei Cebanu, dr. şt. med., conf.univ. – şef laborator; dna Angela Cazacu-Stratu, dr. şt. med., conf. univ. – cercetător ştiinţific superior în medicină; dl Artiom Jucov, dr. şt. med., conf. univ. – cercetător ştiinţific superior în medicină; dnii Igor Gostev și Serghei Vîrlan – cercetători ştiinţifici în medicină; dl Gheorghii Ţurcanu – cercetător ştiinţific stagiar în medicină.

De asemenea, au fost examinate și aprobate materialele pentru prezentare spre examinare la CNAA, în vederea abilitării cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat, a dnei Olga Burduniuc, dr. şt. med., conf. cercetător.

La finalizarea ședinței a fost dezbătută propunerea de proiect ştiinţific pentru tineri cercetători Evaluarea impactului social şi economic produs de hepatitele virale B şi C în Republica Moldova, prezentată de dl Octavian Sajen, dr. şt. med., şef laborator CNSP, care va fi înaintată la concursul anunţat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei (AȘM) pentru anii 2018-2019.

Serviciul de presă și relații cu publicul 02274700

Pentru mai multe detalii, contactați la tel.:022574570

 

 

 

 

 

 

Comments on 'Realizarea planului de cercetări, propuneri de proiect științific pentru tineri, etc., examinate la Consiliul științific al CNSP din 21.03.2017' (0)

Comments are closed.