Realizarea planurilor de cercetări din cadrul tezelor de doctorat, a unui manual și alte chestiuni examinate la Consiliul științific al ANSP din 27.03.2018

Posted on 28/03/2018 in Comunicat de presă by admin

La 27 martie 2018, în cadrul ședinţei ordinare a Consiliului ştiinţific al Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planurilor de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat de către tinerii savanți.

Astfel, d-na Olga Cernelev, doctoranda ANSP, a prezentat audienței rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat „Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţi”, realizată în laboratorul științific Sănătatea copiilor și adolescenților. În luările de cuvânt, membrii Consiliului științific și referenții au menţionat actualitatea studiului, volumul de investigații realizat, noutatea și originalitatea cercetărilor, rezultatele obținute, fiind prezentate și unele propuneri privind redactarea textului tezei, concluziilor și concretizarea formelor de implementare a rezultatelor. Astfel, rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim, fiind recomandată prezentarea tezei de doctorat spre examinare la seminarul de profil. Consiliul științific a examinat și aprobat Actul despre rezultatele verificării volumului şi veridicităţii materialului primar referitor la teza de doctor în cauză, perfectat și semnat de către Comisia în componența: d.d. Vladimir Bernic, dr. șt. med., conf. cerc. (președinte), Nina Iziumov, dr. șt. med., conf. cerc. (secretar), Vladimir Bebîh, dr. șt. med., conf. cerc.

teza teza2

teza4 teza3

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat rezultatele obținute pe parcursul a.2017 în cadrul realizării planului de cercetări pentru tezele de doctorat de către cercetătorii științifici stagiari în medicină, doctoranzi cu frecvență redusă, d.d. Mariana Gîncu și Gheorghii Țurcanu. Rezultatele realizării planului de cercetări obținute în cadrul tezelor de doctorat prezentate au fost aprobate unanim.

În continuare Consiliul științific a examinat și aprobat proiectul manualului „Igiena și siguranța alimentelor”, elaborat de către dl Nicolae Opopol, dr.hab.șt. med., prof.univ., m.c. al AȘM. Referenții, d.d. Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., și Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., precum și membrii Consiliului în luările de cuvânt au dat o înaltă apreciere manualului, menționând că acesta este binevenit unui spectru vast de utilizatori – specialiști în sănătatea publică, medici generaliști, tehnologi din alimentația publică, altor specialiști din domeniul alimentației și nu numai. Consiliul științific a aprobat unanim și a recomandat editarea manualului.

La finele ședinței a fost examinat și aprobat Demersul Consiliului științific al ANSP către Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare privind instituirea Consiliului științific ad-hoc de susținere a tezei de doctor în științe medicale de către dna Marina Lupu, cercetător științific stagiar în medicină, la tema „Estimarea stării de sănătate a populației urbane în relație cu calitatea aerului atmosferic”, specialitatea 331.02. Igienă.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media  022574700

Pentru mai multă informație  apelați la tel.:022574570

Comments on 'Realizarea planurilor de cercetări din cadrul tezelor de doctorat, a unui manual și alte chestiuni examinate la Consiliul științific al ANSP din 27.03.2018' (0)

Comments are closed.