Realizarea Programului național privind controlul alcoolului  examinată în ședința Consiliului Național pentru coordonare.

Posted on 02/03/2017 in Comunicat de presă by admin

La 09.02.2017, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat la ședința Consiliului pentru coordonarea Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. În cadrul ședinței au fost abordate aspectele ce țin de activitatea autorităților publice centrale, responsabile pentru implementarea Programului național și barierele care nu permit realizarea deplină a Planului de acțiuni adoptat în domeniu.

Ședința a fost moderată de viceprim ministrul dl Gheorghe BREGA.

5

Conform agendei în cadrul ședinței au fost examinate următoarele chestiuni:

 1. Reducerea accesului la producția alcoolică.
 • Punerea în aplicare a interdicţiilor privind comercializarea producţiei alcoolice și comercializarea cu alcoolul contrafăcut, Raportor- dl Oleg Babin, viceministrul Afacerilor Interne,
 • Acțiuni privind reducerea producerii și conținutului necontrolat (neoficial) al producției alcoolice, inclusiv în condiții casnice, Raportor Dl Vasile Luca-viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare
 1. Taxarea producției alcoolice la import/export (stabilirea accizelor) în contextul politicii fiscale a RM. Situația actuală și de perspectivă. (Realizarea pct. 42 al Planului Programului Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020), Raportor –Iurie Cicibaba, viceministrul Finanțelor
 2. Limitarea publicității la producția alcoolică, Raportor – dna Aliona Serbulenco, viceministrul Sănătății

În dezbateri pe marginea materialelor prezentate cu întrebări, completări, sugestii și propuneri au participat: reprezentanții ministerelor și instituțiilor interesate în implementarea Planului de acțiuni, precum și ai societății civile.

La finalizarea ședinței a fost aprobată Hotărârea ședinței, prin care s-a propus:

 • promovarea modificărilor legislative privind interzicerea publicității la produsele alcoolice,
 • examinarea în grup interministerial problemele de restricționare a eliberării băuturilor alcoolice persoanelor sub vârsta de 21 ani, etc,
 • elaborarea Nomenclatorului unităților de comerț cu amănuntul a produselor alcoolice,
 • desfășurarea recensământului suprafețelor plantate cu viță de vie și completarea Registrului vitivinicol,
 • implicarea autorităților publice locale în monitorizarea implementării legislației privind restricțiile la comercializarea produselor alcoolice în teritorii și sancționarea agenților economici, cu încălcări depistate la acest capitol,
 • examinarea problemelor de implicare a autorităților publice locale în controlul alcoolului fabricat în condiții casnice (la moment necontrolat).

Ținând cont și de faptul, că cele mai cost – eficiente intervenții în domeniul controlului alcoolului, corespunzător recomandărilor OMS sunt determinate: majorarea accizelor, restricționarea accesibilității și interzicerea publicității directe și indirecte la produsele alcoolice, este important să asigurăm și în continuare perfectarea cadrului normativ la subiectele vizate, precum și conjugarea eforturilor intersectoriale pentru asigurarea durabilității acțiunilor de prevenire și control al alcoolului.

Notă: În continuare Republica Moldova deține întâietatea top-ului țărilor cu cea mai mare cantitate de alcool pur per capita consumată anual, fiind înregistrată, conform datelor OMS, în populaţia adultă (cu vârsta mai mare de 15 ani), 18,22 litri per cap de locuitor de alcool pur în anul 2010 (cu primul loc din lume), conform datelor ulterioare constituia 16,8 litri per cap de locuitor anual în 2013.

Câteva date statistice: În Republica Moldova până la 10% din mortalitatea generală sunt condiționate de consumul de alcool, ceea ce este echivalent cu cca 4000 decese. Cca 60% suicide sunt săvârșite sub influența alcoolului. Mai mult de o treime din accidentele rutiere sunt comise de conducători auto în stare de ebrietate. Abuzul de alcool este cauza agresivității sociale și criminalității. Potrivit datelor Studiului STEPS (2013), consumă alcool zilnic cca 12,1% bărbați și 4,3% femei, preponderent din mediul rural în 65%. Costurile asociate consumului de alcool constituie circa 1% din PIB în ţările cu venituri înalte şi venituri medii, iar dacă sunt incluse şi costurile sociale, atunci ponderea acestora este şi mai mare (Rehm, Jürgen, et al. 2009).

           Este alarmant faptul, că consumul nociv de alcool este un fenomen răspândit printre adolescenți și tineri. Studiul STEPS (2013) denotă, că 69,7% bărbați și 53,5% femei consumă alcool. Primul consum al alcoolului este la vârsta de 15,6 ani la bărbați și 17,6 ani la femei. În rândul populației de vârsta 14-29 ani preponderent se consumă berea. Dacă în populația de vârsta 14-19 ani berea se consumă în 46 %, în populația de vârsta 25-29 ani – în 52 %.

3 1

2
Pentru mai multe detalii, apelați la tel.:022574657

Serviciul de presă și relații cu publicul tel.:022574704

Comments on 'Realizarea Programului național privind controlul alcoolului  examinată în ședința Consiliului Național pentru coordonare.' (0)

Comments are closed.