Realizarea proiectelor de cercetări ştiinţifice pe agenda şedinţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 12/06/2019 in Comunicat de presă by admin

La 11 iunie 2019, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 33 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 10 membri ai Consiliului ştiinţific. Au fost examinate şi aprobate propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice ale laboratoarelor științifice pentru perioada anilor 2020-2023. Proiectele de cercetări științifice au fost prezentate de către directorii proiectelor și executorii principali.

Astfel, dl Petru Scoferţa, dr.şt.med., conf.cerc., director de proiect, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice „Particularităţile epidemiologice, virusologice ale gripei, infecţiilor respiratorii virale acute, eficacitatea vaccinării, optimizarea măsurilor de control şi răspuns”.

Dl Octavian Sajin, dr.şt.med., executor principal, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice Studierea seroprevalenţei hepatitei virale E separat şi în asociere cu hepatitele virale A, B, C cu identificarea factorilor de risc”, director de proiect dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ.

DSC_2800DSC_2796

Dl Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc., director de proiect, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice „Optimizarea managementului instituţional în realizarea şi coordonarea activităţilor intersectoriale în sănătatea publică”.

Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., membru corespondent al AŞM, director de proiect, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice „Estimarea riscului pentru sănătate umană atribuit expunerii la substanţe chimice prioritare în Republica Moldova”.

Dl Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., consultant științific al proiectului, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice Controlul riscului expunerii la radiaţii ionizante în contextul recomandărilor Consiliului Europei”, director de proiect, dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc.

Dl Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc., executor principal, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice „Particularităţile igienice a factorilor de risc în geneza diabetului zaharat”, director de proiect dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ.

Dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., director de proiect, a prezentat proiectul de cercetări ştiinţifice Studierea mecanismelor de rezistenţa antimicrobiană la bacili Gram-negativi şi/cu fortificarea sistemului naţional de supraveghere”.

În cadrul dezbaterilor pe marginea proiectelor de cercetări, au fost adresate întrebări privind concretizarea realizării lor. În luările de cuvânt s-a menționat actualitatea studiilor care  stau la baza proiectelor, abordarea metodologică adecvată scopului, noutatea științifică, semnificația teoretică și aplicativă a rezultatelor cercetărilor pentru sistemul de sănătate.

Fiecare proiect ştiinţific examinat a fost adoptat prin vot unanim.

DSC_2798DSC_2804

În continuare, Consiliul științific a examinat și aprobat „Chestionarul privind identificarea cunoştinţelor generale ale populaţiei despre radon”, elaborat de colectivul laboratorului ştiinţific Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie, prezentat în cadrul ședinței de către unul dintre autori, dna Alexandra Cojocari, cercetător ştiinţific.

Cu un interes deosebit a fost examinată propunerea dlui Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., președintele Consiliului științific, privind posibilitatea de instituire a unei reviste ştiinţifico-practice a ANSP. Propunerea a fost susținută și aprobată unanim de către membrii Consiliului științific. Grupul de lucru, sub egida dlui Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., va perfecta actele necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru prezentarea lor spre examinare în vederea înregistrării revistei.

DSC_2795DSC_2811

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Pentru mai multe informaţii apelaţi: 022 574-570

Comments on 'Realizarea proiectelor de cercetări ştiinţifice pe agenda şedinţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.