Recomandări privind reducerea riscului de transmitere a infecției COVID-19 la poștași

Posted on 28/04/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Oficiile poștale fac parte din categoria instituțiilor indispensabile, inclusiv pe  perioada situației de urgență cauzată de pandemia COVID – 19. Zilnic, aceste instituții sunt vizitate de un număr mare de oameni de toate vârstele, inclusiv din grupurile vulnerabile la complicațiile cu COVID – 19.

Pentru a reduce riscul de transmitere a infecției cu COVID – 19 în oficiile poștale se recomandă:

 • Aflarea în incinta oficiilor poștale nu mai mult de 2 – 3 vizitatori concomitent (în dependență de nr. de ghișee);
 • Purtarea măștilor și a mănușilor de protecție pentru vizitatori și angajați la manipularea cu banii, chitanțele, scrisorile, etc.;
 • Instalarea ecranelor de protecție pentru operatorii de la ghișeu;
 • Spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
 • Spălarea și dezinfectarea la fiecare 2 ore a suprafețelor care sunt frecvent atinse.

De menționat că și angajații oficiilor poștale (poștașii) au devenit vulnerabili la infectarea cu COVID – 19, deoarece:

 • contactează direct cu beneficiarii, fiind deseori fără mijloace de protecție individuală;
 • contactează cu scrisorile, banii, pachete, etc. care pot fi contaminate;
 • contactează cu cutiile poștale care sunt atinse de mai mulți oameni, etc.

Pentru a-și proteja sănătatea proprie și a celor din jur, poștașii trebuie să urmeze următoarele recomandări în cazul deplasărilor la domiciliul beneficiarilor:

 • Să poarte mască și mănuși de protecție atunci când livrează poșta;
 • Să-și dezinfecteze mâinile după fiecare client;
 • Să păstreze pe cât e posibil o distanţă de cel puțin 1 metru faţă de persoana care urmează să-şi primească pensia, scrisori, colete, etc.;
 • Să solicite beneficiarilor să semneze documentele solicitate cu stilou propriu;
 • Mijloacele de transport utilizate vor fi dezinfectate de cel puțin de doua ori în timpul unei ture de lucru, prin ștergerea suprafețelor de posibil contact.

IMPORTANT: Administrația Î.S. ”Poșta Moldovei” și a oficiilor poștale trebuie să:

 • nu admită la locul de muncă angajați cu semne clinice de boală respiratorie acută, în caz de confirmare a unui caz de COVID-19 printre angajați, să asigure autoizolarea colaboratorilor care au fost în contact cu persoana bolnavă;
 • asigure angajații cu cantității suficiente de substanțe dezinfectante și mijloace de protecție individuală;
 • amplaseze în incinta oficiilor poștale dozatoare cu substanțe dezinfectante pentru vizitatori;
 • afișeze în locurile vizibile materialele informaționale (pliante, postere) disponibile la acest subiect;
 • instruiască angajații privind măsurile de protecție individuală contra infecției cu COVID – 19.

Comments on 'Recomandări privind reducerea riscului de transmitere a infecției COVID-19 la poștași' (0)

Comments are closed.