Revista Cronica Sănătății Publice la 10 ani de la fondare!

Posted on 01/02/2021 in Comunicat de presă by massmedia

Astăzi, 01.02.2021, Revista Cronica Sănătății Publice a ajuns la cea de-a zecea aniversare de la fondare. Exact cu 10 ani în urmă, prin ordinul nr.65 al Ministerului Sănătății a fost instituită revista și desemnat în calitate de fondator Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Desigur că pe parcursul acestor 10 ani de la fondare, la editarea revistei, au apărut și persistat mai multe deficiențe și provocări, inclusiv de ordin financiar. Totuși, până în prezent au fost editate 57 de numere ale revistei, pe paginile ei fiind reflectate diferite subiecte privind educația pentru sănătate și promovarea sănătății, multiple și diverse aspecte de igienă și epidemiologie, inclusiv în contextul implementării și respectării legislației și actelor normative pe domeniul sănătății publice. Accentul a fost pus pe informații actuale referitoare la măsurile de prevenție, protecție și combatere a maladiilor transmisibile și netransmisibile, prevenirea îmbolnăvirilor legate de factorii de risc persistenți la locul de muncă și în instituțiile de educație și instruire pentru copii și tineri, pe principiile de nutriție a copiilor și altor grupuri ale populației, pe domeniile diagnosticului de laborator și tratamentului unor afecțiuni transmisibile și nontransmisibile, monitorizarea și combaterea vectorilor de agenți cauzali ai unor maladii, inclusiv parazitozelor  etc.

Relevant că plasarea pe paginile publicației noastre a materialelor privind chestiunile de actualitate în prevenirea și combaterea maladiilor etc., nu ar fi fost posibilă fără efortul conjugat și aportul plenar al specialiștilor din diferite domenii ale Serviciului de Sănătate Publică și sistemului de sănătate în ansamblu, precum medicii epidemiologi, igieniști, chirurgi, neurologi, endocrinologi, medicii de familie, bacteriologii, inclusiv și al conducătorilor și cadrelor didactice ale unor catedre de la USMF Nicolae Testemițanu, care, de rând cu  aportul lor personal, au asistat la inițierea în pregătirea pe teme relevante a unor articole de către medicii rezidenți și chiar a multor studenți.

Cu această ocazie, ANSP, Colegiul și Consiliul de redacție al Revistei Cronica Sănătății Publice felicită și își exprimă recunoștința, gratitudinea și sincere mulțumiri specialiștilor menționați în speranța colaborării fructuoase și în continuare la editarea următoarelor numere ale publicației.

De menționat că actualitatea și importanța materialelor publicate frecvent este înalt apreciată de cititorii fideli ai revistei.

Notă: Important de reținut! Revista Cronica Sănătății Publice se distribuie gratuit prin Direcțiile Centrelor de Sănătate Publică teritoriale ale ANSP. Totodată, poate fi accesată pe site-ul old.ansp.md/cronicasanatatiipublice/

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

Comments on 'Revista Cronica Sănătății Publice la 10 ani de la fondare!' (0)

Comments are closed.