Rezultatele Conferinţei Naţionale cu participare internaţională ,,Un mediu sigur-sănătate protejată”

Posted on 16/11/2020 in Comunicat de presă by massmedia

În perioada 12-13 noiembrie 2020, pe platforma on-line, la Chișinău a derulat Conferinţa Naţională cu participare internaţională: ,,Un mediu sigur-sănătate protejată” organizată de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu” și Societatea Igienistelor din Republica Moldova cu suportul Oficiului Național al OMS în Republica Moldova.

La conferinţă au participat 225 de persoane, dintre care savanți, specialiști din țară și din instituțiile științifice din România, precum: Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, București; Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, Timișoara; Institutul de Cercetare Bioboron, Universitatea de Medicină Farmacie din Craiova; Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T.Popa”, Iași etc.

În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie 39 de rapoarte, care au sensibilizat publicul larg despre problemele de mediu și sănătate în raport cu factorii de mediu, deasemeni elaborarea soluțiilor adecvate.

Cu un cuvânt de salut, în cadrul Conferinţei a venit reprezentantul Oficiului regional al OMS din Republica Moldova – Igor Pocanevici; Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale – Constantin Rîmiş, Ion Tighineanu – preşedintele Academiei de Ştiinţe al Moldovei şi prorectorul USMF ,,Nicolae Testemiţeanu” – Olga Cerneţchi.

Cu un raport vast, despre Perspectivele regionale în domeniul protecției sănătății și mediului a fost prezent on-line dna Francesca Racioppi, șef Direcție la Centrul European al OMS pentru Mediu și Sănătate (ECEH), Bonn, Germania.

În cadrul Conferinţei au fost examinate activitățile intersectoriale în problemele sănătăţii și mediului, ca o componentă de bază a sănătății publice, evaluarea factorilor de risc  din mediul înconjurător, fortificarea capacităților Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică în acest domeniu și altele. De asemenea, au fost analizate realizările activităţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică din Republica Moldova în domeniul  mediului şi sănătăţii, fiind puse în discuție perspectivele de dezvoltare a activităţilor în acest  domeniu în conformitate cu bunele practici internaționale.

Conferinţa națională cu participare internațională „Un mediu sigur-sănătate protejată a subliniat importanţa alinierii activităților Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Societății Igieniștilor din Republica Moldova și USMF “Nicolae Testemițanu” spre realizarea domeniilor prioritare aprobate la Conferința  a VI-a ministerială privind mediul și sănătatea de la Ostrava, 2017, care a pus bazele abordării sistemice a problemelor de sănătate a mediului, de integrare a eforturilor intersectoriale direcționate spre  ameliorarea și protecția sănătății populației.

În rezultatul evaluării rapoartelor și comunicărilor savanţilor şi specialiştilor în cadrul Conferinţei s-au trasat și anumite acțiuni strategice direcționate spre o gestionare mai eficientă a activităților de viitor:

– A aprecia rolul pozitiv al Conferinţei naționale cu participare internațională „Un mediu sigur-sănătate protejată” în schimbul de experiență și impulsionarea activităților în domeniu.

– A pune accent pe activitățile de perspectivă în realizarea celor 7 (șapte) priorități aprobate la Conferința a VI-a ministerială privind mediul și sănătatea de la Ostrava (2017), prin fundamentarea și elaborarea politicilor de reglementare în domeniul sănătăţii mediului și implementării lor în practică.

– A intensifica activitățile în vederea reducerii riscurilor factorilor din mediu prin intervenții de sănătate publică și extinderea colaborării intersectoriale în acest domeniu.

– A susţine şi a promova crearea parteneriatelor cu instituțiile de specialitate inclusiv din străinătate în fortificarea acțiunilor de protecție a mediului în raport cu starea de sănătate a populaţiei.

– A susține cercetările științifice la nivel populațional privind impactul factorilor de mediu asupra sănătății populației.

Participanții la Conferința on-line au aprobat unanim Rezoluția, care va fi remisă autorităților din țară pentru susținerea și punerea în aplicare a activităților pe termen mediu și lung.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022574580

Comments on 'Rezultatele Conferinţei Naţionale cu participare internaţională ,,Un mediu sigur-sănătate protejată”' (0)

Comments are closed.