Rezultatele Studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare, vor fi lansate în Atelierul de lucru.

Posted on 13/12/2016 in Comunicat de presă by admin

La 14 decembrie 2016, începând cu ora 10.00, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), Chişinău, str. Gh.Asachi 67-a, va avea loc deschiderea Atelierului de lucru privind rezultatele studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare din Republica Moldova.Potrivit Studiului, realizat de către CNSP de comun cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, la comanda şi cu suportul UNICEF Moldova, fiecare a 4-a grădiniţă din republică, preponderent din sectorul rural, se alimentează cu apă pentru consum uman din surse descentralizate, care sunt mai vulnerabile la o eventuală poluare chimică sau contaminare microbiologică, prezentând un risc sporit pentru sănătatea consumatorilor; în 30 % din grădiniţe de serviciile cărora beneficiază cca 22,6% din copiii instituţionalizaţi, consumul apei prezintă risc pentru sănătatea lor; fiecare al 8-lea copil din instituţiile preşcolare practic se expune riscului de a se îmbolnăvi datorită utilizării apei neconforme după conţinutul de nitraţi şi fluor; fiecare al 4-lea este expus la concentraţii sporite de bor şi fiecare al 6-lea copil din grădiniţe este expus riscului pentru sănătate prin contractarea de boli diareice acute în urma consumului de apă poluată cu agenţi patogeni.

În peste 40 la sută din instituţiile preşcolare sunt prezente WC-urile, amplasate în curte, care însă în marea majoritate nu sunt conectate la reţelele de apeduct şi nu sunt dotate cu lavoare, creându-se astfel impedimente pentru respectarea igienei personale şi menţinerea într-o stare sanitaro – igienică satisfăcătoare a lor.

Studiul vine să atenţioneze că, în pofida acţiunilor întreprinse în ultimii ani, instituţiile preşcolare din Republica Moldova încă nu asigură accesul universal al copiilor la apă potabilă sigură şi la condiţii igienice optime. La toate compartimentele vizate în studiu, copiii din grădiniţele rurale sunt cu mult mai dezavantajaţi faţă de cei din instituţiile urbane.

În cadrul studiului a fost evaluată calitatea apei potabile din sistemele şi sursele utilizate de către instituţiile menţionate, starea igienică a sistemelor de alimentare cu apă şi de sanitaţie, precum şi nivelul de aplicare a practicilor igienice de către copiii instituţionalizaţi în grădiniţe.
Datele au fost colectate din toate cele 1457 instituţii preşcolare din ţară de serviciile cărora beneficiază peste 146 mii de copii.
La lucrările atelierului au fost invitaţi responsabili din cadrul entităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022 574 700
Pentru mai multe detalii
apelaţi la tel.: 022 574 677

Comments on 'Rezultatele Studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare, vor fi lansate în Atelierul de lucru.' (0)

Comments are closed.