Rezultatele supravegherii epizootologice în anul 2018 şi măsurile de prevenire a maladiilor zooantroponoze

Posted on 18/05/2019 in Comunicat de presă by admin

Activităţile de monitorizare şi evaluare a situației epizootologice, inclusiv studierea surselor de rezervori și vectori ai maladiilor zooantroponoze, permit identificarea riscului de contractare a bolilor transmisibile și stabilirea teritorii cu risc sporit pentru bolile respective. În anul 2018, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au realizat cercetări epizootologice în zonele de Nord, Centru și Sud ale țării în scopul obţinerii datelor privind numărul, diversitatea, distribuția teritorială a populațiilor de rozătoare (rezervori) și ixodide (vectori), cu investigarea de laborator și identificarea portajului agenților patogeni a zoonozelor.

Zona de Nord – a fost evidențiată prezența a 11 specii de mamifere mici, indicele mediu de capturare a rozătoarelor a constituit circa 18%. În raionul Glodeni s­­-a înregistrat activizarea focarului natural de tularemie în limitele loc.Cuhneşti și Hîjdieni. La rozătoare s-au determinat anticorpi specifici către Francisella tularensis, cota probelor cu rezultate pozitive variind de la 6,1% până la 12,5%.

În zona dată, focarul de tularemie a fost activ și în luna mai a.2017, unde la 14,3% rozătoare s-au determinat anticorpi specifici față de Fr.tularensis. Conform datelor studiilor anterioare, în raionul Glodeni (loc.Balatino, Cuhneşti, Moara Domnească) în a.1985-1986 au fost înregistrate epizootii masive în populația rozătoarelor și izolate 6 tulpini de  Fr.tularensis. Focarul de tularemie menționat, după un interval de peste 30 de ani de stare latentă, actualmente, al doilea an, manifestă activizare, creând situații de pericol pentru sănătate publică.

Zona de Centru – au fost capturate și determinate 8 specii de mamifere mici, indicele mediu de capturare a rozătoarelor a fost de circa 22%. Menționăm că, în luna martie a anului precedent s-a stabilit vreme anomal de rece, cu temperaturi negative și ninsori abundente în raioanele centrale ale țării (acest fenomen se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații), cu toate acestea populația mamiferelor mici gestantă a supravieţuit,  înregistrând valori ridicate a efectivului de rozătoare.

Anticorpi specifici faţă de Fr.tularensis s-au determinat la rozătoare, ponderea rezultatelor pozitive fiind de 19%. Rezultatele obținute denotă, că în limitele ecosistemului loc.Curchi, Vatici, Mana și Ivancea persistă focarul de tularemie, semnalat și în anul 2017 (anti-Fr.tularensis – 28,6%, implicate – 6 specii rozătoare). Acest focar de tularemie monitorizat din anii 80 în prezent este activ și poate condiţiona agravarea situaţiei epidemiologice (1996 și 2009 – 3 cazuri de tularemie la oameni în r-nul Orhei).

Zona de Sud – s-au capturat și identificat 9 specii de mamifere mici, indicele mediu de capturare a rozătoarelor a fost de 12%.  Prezența leptospirelor a fost determinată la 4% mamifere mici, fiind evidențiat serotipul L.icterohaemorrhagiae. Atragem atenția că, în luna septembrie 2008, (Cahul, lunca Prutului) la rozătoare s-a depistat serotipurile L.grippotyphosa şi L.pomona. După un deceniu de monitorizare a teritoriului dat se atestă o activizare a focarului de leptospiroză de tip antropic cu substituirea serotipului de leptospire.

Mamiferele mici au fost examinate la prezența anticorpilor specifici faţă de Fr.tularensis – rezultate pozitive nu au fost determinate. Totodată, menționăm că în această zonă, în diferiți ani (1983, 1986, 1990, 1991), la rozătoare au fost izolate tulpini Fr.tularensis, iar în anul 2017 au fost depistate și înregistrate cazuri de tularemie la doi pescari amatori, molipsirea având loc în rezultatul contactului cu apa posibil impurificată.

În anul 2018, leptospiroza a fost înregistrată în raioanele Briceni, Edineț, Drochia, Soroca, Floreşti, Ialoveni și mun.Chișinău. Îmbolnăvirile au avut loc în lunile mai – septembrie. Boala s-a înregistrat majoritar în rândul populaţiei rurale (6 din 7 cazuri), pacienţii fiind în vârste apte de muncă. Conform anamnezei epidemiologice, 6 pacienți s-au molipsit în timpul scăldatului şi pescuitului în diferite bazine acvatice, posibil contaminate, iar pacientul din raionul Floreşti – folosind apa unui izvor de câmp. Prin investigaţiile respective de laborator la toţi bolnavii de leptospiroză a fost identificat acelaşi agent etiologic – L.icterohaemorrhagiae, variant serologic care  a fost depistat şi la rozătoarele capturate în adiacenţa lacului Dănceni – locul posibil de molipsire a pacienţilor din r-nul Ialoveni şi mun.Chişinău.

Monitorizarea vectorilor s-a desfășurat în sezonul de primăvară-vară și toamna în diverse ecosisteme. Prin  investigarea de laborator, la 21,4% căpușe s-a depistat portajul borreliilor. Atragem atenția că portajul borreliilor la căpușele colectate de pe oameni constituie circa 60%.

Morbiditatea populaţiei prin boala Lyme (borelioza acariană) în ultimii ani se menţine la nivel relativ înalt, iar în a.2018 în raport cu a.2017 s-a manifestat o creştere a acesteia cu 47,3%. Maladia a fost înregistrată în 16 teritorii administrative, însă 50,5% cazuri au fost depistate în rândul populaţiei din mun.Chişinău. Condițiile climaterice favorabile pe parcursul ultimilor ani contribuie la menținerea îndelungată a vitalităţii căpuşelor, în legătură cu ce îmbolnăvirile prin borelioza Lyme se înregistrează, practic, în toate lunile anului. Totuși majoritatea cazurilor de boală în a.2018 (58,8%) revin lunilor calde (mai-octombrie), ce corespunde perioadei frecventării intense de către populaţie a locurilor de agrement şi contactului cu vectorul agentului cauzal (ixodide).

În contextul celor expuse și în scopul prevenirii apariției maladiilor zooantroponoze se recomandă:

  • specialiștii instituţiilor medico-sanitare vor spori vigilența pentru depistarea maladiilor zooantroponoze în baza definițiilor de caz standard pentru bolile transmisibile, folosind pe larg investigaţiile respective de laborator, de asemenea vor intensifica promovarea măsurilor de profilaxie a acestor boli în rândul populaţiei;
  • administrațiile publice locale, organizațiile și instituțiile vor asigura organizarea și realizarea măsurilor de deratizare, limitare a accesului rozătoarelor la obiectele cu semnificaţie epidemiologică, de asemenea populația – în gospodăriile individuale;
  • populația va respecta măsurile de securitate comportamentală în locurile de concentrare a rezervorilor și vectorilor, iar la apariţia oricăror semne de boală se va adresa la timp după asistenţă medicală.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

 

 

 

 

 

 

Comments on 'Rezultatele supravegherii epizootologice în anul 2018 şi măsurile de prevenire a maladiilor zooantroponoze' (0)

Comments are closed.