Rezultatele unor studii științifice, proiectul Indicațiilor metodice de diagnostic de laborator al Campylobacter și Ghidului de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase, etc., examinate la ședința Consiliului științific al ANSP

Posted on 20/04/2018 in Comunicat de presă by admin

La 17 aprilie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări, efectuate în cadrul unui proiect instituţional, prelungirea abilitării cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat/postdoctorat, cât şi proiectele de documente instructiv-metodice.

cons

Astfel, dl Octavian Sajin, dr.şt.med., a prezentat audienţei rezultatele ştiinţifice principale realizate în cadrul proiectului instituţional Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice pentru anul 2017. În luările de cuvânt, membrii Consiliului ştiinţific şi referenţii au menţionat actualitatea studiului, realizarea lui în conformitate cu planul de cercetări aprobat, fiind prezentate şi unele recomandări în vederea soluţionării scopului şi obiectivelor proiectului instituţional.  Decizia a fost adoptată unanim.

cons2cons3

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat materialele dnei Victoria BUCOV, dr.hab.şt.med., prof.cerc. şi a dlui Constantin SPÎNU, dr.hab.şt.med., prof.univ. pentru prezentare spre examinare la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în vederea prelungirii abilitării cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat/postdoctorat. Decizia a fost adoptată unanim.

În continuare, Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat proiectul Indicaţiilor metodice „Diagnosticul de laborator al Campylobacter în probe umane şi produse alimentare”; autori: d.d. Ala Halacu, Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., Svetlana Prudnicionoc, Greta Bălan, dr.şt.med., conf.univ., Valentina Vorojbit, dr.şt.med., conf.univ., Olga Coteţ; referenţi: dl Rudic Valeriu, dr.hab.şt.med., prof.univ., acad. AŞM; dl Bortă Vasile, dr.şt.med., conf.univ. Membrii Consiliului ştiinţific, în luările de cuvânt, au menţionat necesitatea şi actualitatea acestor indicații metodice. S-au prezentat propuneri privind necesitatea aprobării actului instructiv-metodic prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru a fi obligatoriu pentru toate laboratoarele din țară. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Indicaţiile metodice.

De asemenea, a fost examinat şi aprobat proiectul Ghidului de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase; autori: Ala Halacu, Natalia Costic, Svetlana Prudnicionoc, Olga Burduniuc, Mariana Apostol, Alina Cataraga; referenţi: dl Valentin Gudumac, dr.hab. şt.med., prof.univ., dna Valentina Vorojbit, dr.şt.med., conf.univ. Membrii Consiliului ştiinţific, în luările de cuvânt, au menţionat necesitatea şi actualitatea Ghidului menționat care a fost aprobat unanim.

 

Serviciu de informare și comunicare cu mass media  022574700

Pentru mai multă informație    apelați la tel.: 022574570; 022574502

Comments on 'Rezultatele unor studii științifice, proiectul Indicațiilor metodice de diagnostic de laborator al Campylobacter și Ghidului de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase, etc., examinate la ședința Consiliului științific al ANSP' (0)

Comments are closed.