Săptămâna de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor), cu genericul Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele – se desfășoară în perioada 20 – 26 martie 2017

Posted on 20/03/2017 in Comunicat de presă by admin

Pesticidele asigură păstrarea recoltelor, ajută la evitarea pierderilor datorate bolilor, dăunătorilor, buruienilor. Prin urmare au o aplicare largă. Totodată majoritatea pesticidelor sunt toxice pentru om și animale și cer să fie folosite cu precauție și respectarea unor reguli de protecție stricte.

Pentru prevenirea accidentelor de intoxicare a oamenilor și animalelor, cât și pentru evitarea poluării mediului este necesară respectarea riguroasă a normelor privind păstrarea, manevrarea și aplicarea pesticidelor. În caz contrar se va admite acumularea reziduurilor de pesticide şi nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală și animală, cu apariția efectelor negative asupra sănătății populației. Pentru a sensibiliza populația asupra acestui cerc de probleme, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) organizează în săptămâna a treia a lunii martie, acțiuni și activități întru promovarea aplicării raționale a pesticidelor în ramura agricolă și pe terenurile individuale ale cetățenilor. Săptămâna se va desfășura sub genericul: Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele.

În cadrul ediției din acest an (prima a avut loc în anul 2016) a Săptămânii  de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (PUF, pesticidelor), în perioada 20-26 martie 2017 se prevede organizarea și desfășurarea mai multor activități precum: discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, informații în presă etc. Totodată, prin implicarea activă și colaborarea Centrelor de Sănătate Publică teritoriale cu instituțiile de educație  și cu mijloacele mass-media (presa scrisă, televiziunea, radioul), se va asigura  informarea populației despre efectele nefaste ale PUF asupra stării de sănătate.

În cadrul Săptămânii  de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (PUF, pesticidelor) un accent deosebit se fa pune pe  organizarea concursurilor și lecțiilor în cadrul liceelor din localitățile rurale, prelegerilor în colectivitățile agricole privind promovarea produselor bio, ecosistemului fără pesticide, activitățile fiind axate pe sensibilizarea generației tinere asupra diverselor aspecte vizând amploarea fenomenului de utilizare a produselor de uz fitosanitar și stringența acțiunilor de protecție de rigoare.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multă informaţie  apelaţi la tel.:022574584; 022574678

 

Comments on 'Săptămâna de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor), cu genericul Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele – se desfășoară în perioada 20 – 26 martie 2017' (0)

Comments are closed.