Schimbările demarate în sănătatea publică și prioritățile pentru Republica Moldova, care se impun, prezentate la ”IANPHI European Annual Directors Meeting”

Posted on 26/04/2018 in Comunicat de presă by admin

În cadrul unei delegații de serviciu,  doamnele Aliona SERBULENCO – secretar de Stat la MSMPS, Elena PALANCIUC – director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP),  Angela Ciobanu – ofițer al Oficiului Național al BRE OMS, precum și dl Ion Bahnarel – profesor universitar  la ANSP, au participat la ”IANPHI European Annual Directors Meeting”, care s-a desfășurat în perioada 22-26 aprilie 2018,  în capitala Poloniei – or. Varșovia.

La eveniment au fost invitați și au participat directorii de instituții de sănătate publică din țări europene, reprezentanții IANPHI, inclusiv Fundația și Secretariatul European al IANPHI, WHO EURO, ECDC, ASPHER, reprezentații universităților medicale și școlilor de sănătate publică naționale etc. – în total peste 70 de persoane.

vars

Actuala ediție a “IANPHI European Annual Directors Meeting” a ținut să asigure un schimb de experiență cât mai vast între instituțiile de sănătate publică din regiunea europeană a OMS, crearea oportunităților de colaborare și inițierea de relații durabile și relevante între institutele menționate și persoanele responsabile pe domeniul sănătății publice.

Conform Agendei, membrii delegației MSMPS al RM au participat la sesiunile în plen, la sesiunile de lucru interactive și la forul de sănătate publică organizat de WHO EURO etc.

În cadrul forului directorilor instituțiilor de sănătate publică din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), dna Elena PALANCIUC, director al ANSP, a prezentat spre examinare raportul privind „Schimbările recente în sănătatea publică în Republica Moldova și prioritățile care se impun”, membrii delegației, de rând cu  participarea activă în discuții și dezbateri pe marginea chestiunilor abordate, au  preluat mai multe documente importante pentru activitate, lucru, inclusiv referitoare experienței țărilor în domeniu, inclusiv pe suport electronic.

Cu  deosebit interes a fost studiat sistemul de organizare și activitățile întreprinse și realizate de gazdele evenimentului, întru buna desfășurare a reuniunii instituțiilor de sănătate publică. A fost efectuat un schimb de experiență în domeniul sănătății publice cu colegii din Danemarca, Estonia, Finlanda, Italia, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, Ucraina. De asemenea, cu reprezentanții IANPHI, OMS, ECDC etc.

Au fost demarate negocierile de rigoare privind organizarea și desfășurarea în Republica Moldova, în anul 2019, a unui atelier de lucru anual similar pentru institutele de sănătate publică. Dna Secretar de Stat, Aliona SERBULENCO, a lansat o inițiativă, susținută de Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Polonă Dl Iurie Bodrug și au fost derulate negocierile de rigoare cu conducerea EUROIANPHI – D.d. Jane Claude Descelnos, Anne-Catherine Viso, Juliet Fugier și directorul de departament din cadrul Institutului de Sănătate Publică (ISP) din Norvegia, dl Bjorn IVERSEN, privind atelierul de lucru menționat, preconizat preventiv pentru perioada aprilie-mai 2019.

Relevant, că  Atelierul de lucru desfășurat a demonstrat și confirmat necesitatea fortificării capacităților, structurii și funcțiilor tuturor instituțiilor naționale de sănătate publică și diversificării Agendei lor prin implementarea noilor forme și metode de lucru, prin evaluarea sistematică și elaborarea prognozelor privind principalii indicatori de sănătate publică la nivel național, în comparație cu tendințele regionale și globale; impunerea necesității creării în țări a fondurilor de sănătate publică cu statut special, recomandate de IANPHI, în scopul diversificării surselor de finanțare.

 

Important, că experiența țărilor în domeniul sănătății publice, servește drept reper pentru evaluarea și compararea activităților și rezultatelor ANSP din Republica Moldova, iar aceste foruri anuale facilitează schimbul permanent de informații, consultațiile și accesul la sistemele performante de pregătire a cadrelor.

Sporirea rolului în cooperarea între instituțiile naționale de sănătate publică este necesară pentru schimbarea atitudinii individului față de propria sănătate, implementarea experienței și transferul de metodologii inovaționale și cunoștințe privind sănătatea publică.

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022574700

Pentru mai multe detalii contactați la tel.:022574777

Comments on 'Schimbările demarate în sănătatea publică și prioritățile pentru Republica Moldova, care se impun, prezentate la ”IANPHI European Annual Directors Meeting”' (0)

Comments are closed.