ȘEDINȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT LA CNSP

Posted on 17/06/2016 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.AT-2/1 din 21 aprilie 2016 ”Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat”, la Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) a fost instituit Consiliul științific specializat D 57.331.02-01 cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în medicină a dlui Vladislav RUBANOVICI la tema Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei”, specialitatea 331.02 Igienă, conducător ştiinţific dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., profesor universitar, Om Emerit, în următoarea componență:

OPOPOL Nicolae, președinte, dr.hab.șt.med., prof.univ., MC al AȘM;  VOLNEANSCHI Ana, secretar științific, dr.șt.med., conf.cerc.șt.; BAHNAREL Ion, dr.hab.șt.med., prof.univ.; Ostrofeț Gheorghe, dr.hab.șt.med., prof.univ.; PÎNZARU Iurie, dr.șt.med., conf.univ.; DORGAN Viorel, dr.hab.șt.ped., prof.univ.

Referenți oficiali: MOROȘAN Raisa, dr.hab.șt.med., prof.univ.; SPINEI Larisa, dr.hab.șt.med., prof.univ.

10sapt-Cancer

10sapt-Cancer

 

Susținerea tezei de doctorat menționate a avut loc la 15 iunie curent, în sala mare a CNSP. Studiul efectuat de către dl Vladislav Rubanovici abordează o problemă de stringentă actualitate, care ține de domeniul sănătății publice, este rezultatul unui studiu complex, care rezolvă o problemă importantă – determinarea relațiilor dintre particularitățile cantitative și calitative a alimentației și starea de sănătate a elevilor din instituțiile preuniversitare cu profil sportiv, fiind argumentate și elaborate măsuri de ameliorare a alimentației și stării de sănătate a elevilor. În cadrul ședinței Consiliului științific specializat membrii Consiliului, referenții oficiali și în luările de cuvânt a participanților la ședință s-a menționat, că teza de doctorat prezintă un studiu ştiinţific finalizat, complex, integru, care formulează şi argumentează o soluţie originală, de importanţă majoră a problemei ştiinţifico-practice ce ţine de sănătatea publică şi factorii ce o determină. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale, iar autorul tezei, dl Vladislav RUBANOVICI, conform nivelului de pregătire, abilităţii de a trasa, organiza şi realiza sarcini  ştiinţifice şi ştiinţifico-practice, corespunde cerinţelor în vigoare pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţe medicale.

10sapt-Cancer

Prin vot unanim s-a decis conferirea gradului de doctor în științe medicale dlui Vladislav Rubanovici.

Teza de doctor în științe medicale a dlui Vladislav Rubanovici cu tema Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei și autoreferatul tezei pot fi consultate în Biblioteca CNSP.

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
apelaţi la tel.: 022574570

Comments on 'ȘEDINȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT LA CNSP' (0)

Comments are closed.