Ședinţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 24/02/2021 in Comunicat de presă by massmedia

La 23 februarie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 17 cercetători ştiinţifici, inclusiv 8 membri. Au fost examinate şi aprobate realizările cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul tezelor de doctorat la specialitatea Epidemiologie 331.01 ale doctoranzilor instituției  pe parcursul a.2020.

Astfel, dl Veaceslav Guţu, doctorand, anul III de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul II de studii conform planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Seroprevalenţa hepatitei virale E în populaţie cu identificarea contingentelor de risc”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei propuse pentru cercetare în cadrul tezei de doctorat, metodologia cercetărilor pentru realizarea obiectivelor şi scopului propus, cât şi importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. Vorbitorii  au apreciat rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat. S-a atras atenție asupra necesității de a avea pregătite și publicate articole științifice de sine stătător în reviste – cerință obligatorie pentru tezele de doctorat. S-a  propus pe viitor, la prezentarea informațiilor, să se acorde atenție la volumul și rezultatele investigațiilor realizate. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute pe parcursul a.2020

Dl Dumitru Capmari, doctorand, anul II de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul I de studii conform planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Eficacitatea vaccinării antigripal în populaţia cu risc de infectare”. În luările de cuvât s-a menţionat actualitatea studiului, metodologia cercetărilor pentru realizarea obiectivelor şi scopului propus, cât şi importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. S-a atras atenția doctorandului la necesitatea pregătirii şi publicării articolelor de mono-autor. Consiliul ştiinţific aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul tezei de doctorat pe parcursul a.2020.

În cadrul şedinţei, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeilor şi Fetelor din domeniul Ştiinţei Consiliului ştiinţific, a fost înmânată Diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova doamnei Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., şef laborator şi diplome de onoare ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării doamnelor Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator, Maria Isac, dr.şt.med., conf.cerc., cercetător ştiinţific coordonator, Nina Iziumov, dr.şt.med., conf.cerc., cercetător ştiinţific superior, Mariana Zavtoni, dr.şt.med., cercetător ştiinţific superior.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media: 022 574-642

 

Comments on 'Ședinţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.