Şedinţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 16/01/2019 in Comunicat de presă by admin

La 15 ianuarie 2019, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 35 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri ai acestuia. Au fost examinate şi aprobate realizările Planului de cercetări, efectuat în cadrul tezelor de doctorat. De asemenea, a fost examinat un proiect de Ghid practic.

DSC_9307Astfel, Alina Druc, doctorand la studii cu frecvenţă redusă, anul III de studii, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de doctorat Evaluarea epidemiologică şi virusologică a infecţiilor respiratorii virale acute cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns”, la specialitatea 331.01 Epidemiologie. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în 7 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 1 articol, 6 teze. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute pe parcursul anului 2018 au fost adoptate prin vot unanim.

Alexei Ceban, doctorand la studii cu frecvenţă redusă, anul II de studii, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de doctorat Particularităţile epidemiologice a morbidităţii prin tusea convulsivă în condiţiile realizării Programului Naţional de Imunizări”, la specialitatea 331.01 Epidemiologie.

DSC_9313Participanţii au menţionat actualitatea cercetărilor, nivelul înalt de pregătire al specialistului în domeniul dat, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în 10 lucrări ştiinţifice, un ghid practic, 5 materiale de popularizare a ştiinţei, a participat la emisiuni TV şi radio. Doctorandul a susţinut examene şi testări la mai multe discipline, aprecierile fiind mai mult de 9 baluri. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute în primul an de studii prin doctorat, au fost adoptate prin vot unanim.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul Ghidului practicGestionarea sigură a deşeurilor rezultate din activitatea medicală”, elaborat de un colectiv de autori – specialiştii ANSP, d.d. Ecaterina Busuioc, master în sănătate publică; Stela Gheorghița, dr.șt.med., conf.cerc.; Nicoale Furtună, master în sănătate publică; Natalia Caterinciuc, dr.șt.med.; Aliona Serbulenco, dr.șt.med. Referențidl Andrian Cotelea, dr.șt.med., conf.univ. și dl Constantin Rîmiș, dr.șt.med., conf.univ.

DSC_9301În cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului științific d.d. Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cerc.; Mihai Magdei, dr.hab.șt.med.; Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., au apreciat înalt Ghidul, menționând necesitatea stringentă a acestuia pentru sistemul de sănătate, dar și pentru protecția mediului înconjurător, pentru sănătatea populației. Ghidul a fost adoptat unanim și recomandat spre examinare la etapele următoare și editare.

 

DSC_9279DSC_9290DSC_9287DSC_9276

 Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574-580

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022 574-570

Comments on 'Şedinţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.