Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Posted on 22/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

La 19 noiembrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni ce ţin de realizarea planurilor de cercetări, efectuate în cadrul unui proiect  instituţional, 3 proiecte de cercetări a tezelor de doctorat la specialitatea 331.01.Epidemiologie, precum şi proiectele de documente instructiv-metodice. 

Astfel, dl Octavian Sajin, dr.şt.med., șef laborator, a prezentat audienţei rezultatele ştiinţifice principale realizate în cadrul proiectului instituţional Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice pentru perioada 2015-2019. În luările de cuvânt, membrii Consiliului ştiinţific şi referenţii au menţionat actualitatea studiului, realizarea lui în conformitate cu planul de cercetări aprobat, fiind prezentate şi unele recomandări în vederea soluţionării scopului şi obiectivelor proiectului instituţional. Decizia a fost adoptată unanim.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat rezultatele cercetărilor științifice realizate în cadrul temelor tezelor de doctorat ”Particularităţile epidemiologice ale coinfecţiei HIV/TB cu optimizarea măsurilor de control” a dlui Iurie Osoianu, ”Optimizarea supravegherii şi controlul infecţiei cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării” a dlui Ion Bîrcă și ”Semnificaţia epidemiologică a circulaţiei enterovirusurilor în perioada post-eliminare a poliomielitei” a dnei Mariana Apostol. În cadrul dezbaterilor, s-au apreciat rezultatele ştiinţifice obţinute, fiind menționate actualitatea studiilor reealizate, volumul de investigații efectuat. S-au prezentat propuneri în vederea realizării scopului şi obiectivelor tezelor de doctorat.

În continuare Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat proiectul indicaţiilor metodice „Algoritmul diagnosticului de laborator al infecțiilor extrem de contagioase”; autori:  specialiștii ANSP: Halacu Ala, Burduniuc Olga, dr.șt.med., conf.cerc., Melnic Vera, dr.șt.med., Culbacinaea Ecaterina, Natalia Ursachi ,Maria Bivol, Apostol Mariana. Referenţi: dna Balan Greta, dr.șt.med., conf.univ.; dna Vorojbit Valentina, dr.șt.med., conf.univ. În luările de cuvânt membrii Consiliului ştiinţific au menţionat necesitatea şi actualitatea indicaţiilor metodice. S-au prezentat propuneri privind necesitatea aprobării actului instructiv-metodic prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru a fi obligatoriu pentru toate laboratoarele din țară. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim indicaţiile metodice.

De asemenea, a fost examinat şi aprobat proiectul Standardului de organizare și funcționare  a serviciilor de prevenire HIV în mediul populțiilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri. Autori: d.d. Silvia Stratulat, ANSP, Maia Rîbacova, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Iulia Eftodii, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Ala Iațco, Uniumea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor. Referenți: dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., dna Luminița Guțu, dr.șt.med., conf.univ., dna Victoria Ciubotaru, coordonator al Programului Național privind Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive, Institutul CȘS Mamei și Copilului, dl Andrei Lungu, avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova. În cadrul dezbaterilor membrii Consiliului au menţionat necesitatea şi actualitatea acestui Standard. Documentul a fost aprobat unanim.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.