Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 21/02/2020 in Comunicat de presă by massmedia

La 18 februarie 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 34 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 10 membri. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuat în cadrul tezei de doctorat, anul III de studii, specialitatea Epidemiologie 331.01. A fost examinată şi aprobată tema, adnotarea, planul de cercetări şi conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat, anul I de studii. De asemenea, a fost prezentată iniţierea şi realizarea „Studiului de seroprevalenţă pentru evaluarea impactului vaccinării contra Hepatitei virale B în Republica Moldova”.

Astfel, Alina Druc, studentă-doctorand la studii cu frecvenţă redusă, anul III de studii, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de doctorat „Evaluarea epidemiologică şi virusologică a infecţiilor respiratorii virale acute cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns”, la specialitatea 331.01. Epidemiologie. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor ca co-autor în 8 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 2 articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B şi 4 teze la foruri ştiinţifice internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute în anul III de studii prin doctorat au fost adoptate prin vot unanim.

Dl Dumitru Capmari, student-doctorand anul I de studii, a prezentat audienţei tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat actualitatea problemei propuse pentru cercetare în cadrul tezei de doctorat, metodologia propusă pentru realizarea obiectivelor şi scopului propus, cât şi importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. De asemenea, au fost recomandate un şir de propuneri de redactare tehnică, cât şi revederea obiectivelor cercetării. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. De asemenea, a fost aprobat dl Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. în calitate de conducător ştiinţific al tezei de doctorat.

Dl Anatol Melnic, dr.şt.med., şef secţie ANSP, a prezentat informaţia privind iniţierea şi realizarea „Studiului de seroprevalenţă pentru evaluarea impactului vaccinării contra Hepatitei virale B în Republica Moldova” (anul 2020).

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

Comments on 'Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.