Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 10/02/2021 in Comunicat de presă by massmedia

La 09 februarie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 29 cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. În cadrul evenimentului, au fost discutate subiecte privind examinarea şi aprobarea conducătorilor ştiinţifici, temelor, adnotării şi planului de cercetări ale tezelor de doctorat ale doctoranzilor, înmatriculaţi la 01.10.2020, anul I de studii, specialitatea Epidemiologie 331.01 şi Igienă 331.02. A fost examinat şi aprobat un proiect de Ghid practic, elaborat de un colectiv de autori de la ANSP şi USMF „N. Testemiţanu”.

Astfel, dna Aurelia Ababii, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat ”Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la Radon”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei pentru cercetare, metodologia propusă pentru realizarea obiectivelor şi scopului studiului, cât şi importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. De asemenea, au fost recomandate un şir de propuneri de redactare tehnică, revederea eşantionului de cercetare, cât şi revederea scopului şi respectiv a numărului de obiective ale cercetării. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de cercetări. De asemenea, a fost aprobată dna Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc. în calitate de conducător ştiinţific al tezei de doctorat.

Dna Kristina Stîncă, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat ”Estimarea igienică a factorilor de risc și a calității vieții profesionale a lucrătorilor medicali din serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească”. În luările de cuvânt s-a menţionat actualitatea subiectului propus pentru cercetare în cadrul tezei de doctorat, abordarea metodologică, importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. În cadrul dezbaterilor, au fost recomandate un şir de propuneri: redactarea denumirii temei, a obiectivelor cercetării. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim în prima lectură tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. În calitate de conducător ştiinţific al tezei de doctorat a fost aprobat dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ.

Dl Igor Gostev, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat ”Caracteristica genotipică  și fenotipică a virusurilor nongripale și gripale identificate în Republica Moldova”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei propuse pentru cercetare în cadrul tezei de doctorat, metodologia selectată pentru realizarea obiectivelor şi scopului studiului,  importanţa teoretică şi aplicativă a rezultatelor ştiinţifice preconizate. Vorbitorii  au prezentat propunerea privind revederea scopului cercetării. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat. În calitate de conducător ştiinţific al tezei de doctorat a fost aprobat dl Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul Ghidului practic „Managementul infecţiei cu Clostridioides difficile”; autori: d.d. Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator ANSP, Natalia Caterinciuc, dr.şt.med., şef direcţie ANSP, Ala Halacu, şef direcţie ANSP, Ecaterina Busuioc, şef secţie ANSP, Greta Bălan, dr.şt.med., conf.univ. USMF „N. Testemiţanu”, Gheorghe Plăcintă, dr.hab.şt.med., conf.univ., şef catedră USMF „N. Testemiţanu”, Eugen Tcaciuc, dr.hab.şt.med., prof.univ., USMF „N. Testemiţanu”, Olga Sofronie, cercetător ştiinţific ANSP, Maria Bivol, cercetător ştiinţific ANSP; referenţi: d.d. Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ., şef direcţie ANSP, Victoria Bucov, dr.hab.şt.med., prof.cerc., ANSP, Liudmila Tofan-Scutari, dr.şt.med., conf.univ. „N. Testemiţanu”, Lilia Cojuhari, dr.şt.med., conf.univ. În cadrul dezbaterilor membrii Consiliului ştiinţific au menţionat actualitatea şi necesitatea acestui Ghid.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574-642

 

Comments on 'Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.