Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al ANSP

Posted on 10/06/2020 in Comunicat de presă by massmedia

La 09 iunie 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat cercetători ştiinţifici, inclusiv membri ai acestuia. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni ce ţin de examinarea rezultatelor cercetărilor științifice efectuate în cadrul tezelor de doctorat la specialitatea 331.02 Igienă.

Astfel, au fost examinate și aprobate rezultatele finale ale cercetărilor efectuate de către doctorandul instituției, Vergil Manole, în cadrul tezei de doctorat la specialitatea 331.02. Igienă „Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localităţile rurale”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, problema ştiinţifică soluţionată, valoarea aplicativă a lucrării, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în calitate de co-autor în 37 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 lucrări ca mono-autor. Rezultatele finale ale cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

S-a examinat realizarea planului de cercetări pentru a.2019, efectuat în cadrul tezei de doctorat la specialitatea 331.02. Igienă, de către doctoranda anului IV de studii fără frecvență, Mariana Hîncu, la tema „Starea de sănătate a persoanelor din grupurile de risc, expuse la radiaţii ionizante”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea cercetărilor, abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în 12 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B, 1 articol în culegere internaţională şi 6 teze la foruri ştiinţifice internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute în anul III de studii prin doctorat, au fost adoptate prin vot unanim.

Doctoranda anului III de studii cu frecvenţă redusă, Tatiana Manceva-Tonu, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor efectuate în a.2019 în cadrul tezei de doctorat la tema „Evaluarea igienică a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică”. În cadrul dezbaterilor a fost evidenţiată abordarea metodologică adecvată scopului şi obiectivelor trasate, precum şi faptul că autorul tezei a publicat rezultatele cercetărilor în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 5 articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil (categoria A şi B), 8 articole la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. S-a menționat participarea activă a doctorandei în promovarea măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor de origine chimică. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., şef laborator ANSP, a prezentat proiectul Ghidului „Principii şi proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor”. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim ghidul şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

De asemenea, au fost examinate actele din dosarul Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., specialitatea 331.02. Igienă, privind abilitarea în calitate de conducător de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim materialele dosarului pentru a fi prezentate spre examinare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea abilitării Liuba Coreșchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc.,  în calitate de conducător de doctorat.

Consiliul ştiinţific a aprobat Actul privind rezultatele verificării materialelor primare la teza de doctorat „Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localităţile rurale”.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

 

Comments on 'Şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al ANSP' (0)

Comments are closed.