Ședința tehnică a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul R.Moldova cu referire la aplicarea alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului

Posted on 15/07/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că la 10.07.2020 a avut loc Ședința tehnică online a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova privind punerea în aplicare a alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Numărul de participanți a fost de 60 de persoane, iar ședința a fost moderată de Consilierul Diana Levcenco.

La Ședință au participat dl Vadimir Odnostalco, vice-președintele Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie,  dl Ion Șalaru, directorul adjunct al ANSP, dna Mariana Rufa, directorul executiv al Asociației Businessului European (EBA), dna Emilia Malairău, Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Patronală „PROBIZ”, reprezentanți ai companiilor PETROM, LUKOIL, TIREX PETROL, BEMOL, retaileri și reprezentanți ai industriei tutunului, ai rețelelor de supermarkete, specialiști ai tuturor CSP teritoriale, etc.

În cadrul ședinței s-a discutat despre importanța pregătirii unităților de comerț pentru a pune în aplicare prevederile alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului din 15 august 2020. Legea menționată stipulează că „se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spaţiile comerciale accesibile publicului. Lista produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora disponibile pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi”.

Dl Ion Şalaru a prezentat situaţia din Republica Moldova privind nivelul consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit și a produselor conexe, consecințele acestora asupra sănătății și despre importanța și necesitatea aplicării cadrului normativ din domeniu. În prezentare s-a pus accentul pe modalitățile de implementare a alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului. A fost prezentată și experiența altor state în aplicarea prevederilor similare cu prezentarea modelelor din alte state unde această măsură deja a fost aplicată. S-a menționat că deja aceste restricții se aplică în 30 de state din Regiunea Europeană. A fost relevat faptul, că Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat și tutunului fermentat, produselor din tutun și produselor conexe, aprobat prin HG 1065/2016, în alin.5, pct. 6 prevede destul de detaliat aplicarea Legii 278/2007 și anume: ”Se interzice expunerea la vedere a produselor din tutun, inclusiv a țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe și dispozitivelor, precum și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, în care publicul larg are posibilitatea vizualizării acestor mărfuri și produse. Lista produselor din tutun, a produselor conexe și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spații disponibile pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi, a căror vârstă a fost verificată de către vânzător în baza actelor oficiale de identificare a vârstei. Lista nu va conține imagini sau evidențierea vreunui produs prin culoare, fonturi, subliniere, elemente decorative sau alte instrumente tehnice. Se interzice afișarea inscripției sau indicatorului care informează ori sugerează publicului larg despre comercializarea produselor din tutun, inclusiv a tutunului încălzit, țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Prevederile prezentului subpunct se aplică de la 15 august 2020”.

A fost recomandat ca să fie aplicate acele soluții tehnice de amplasare a mobilierului de stocare a produselor din tutun și celor conexe, a dispozitivelor de utilizare și încălzire, cum ar fi amplasarea acestora sub tejghea, sau în formă de dulapuri cu sertare (fiind adus și exemplul de mai jos).

Dna Mariana RUFA, director executiv al EBA, în prezentarea sa, s-a axat pe înlăturarea unor incertitudini privind aplicarea coerentă a prevederilor legale, cu care se confruntă companiile din domeniul retail.

Pe marginea prezentărilor a fost desfășurată o discuție amplă la care s-au expus dl Vadimir Odnostalco, dl Ion Șalaru, mai mulți participanți din partea unităților de comerț cu amănuntul și ai industriei tutunului.

În rezultatul ședinței a fost reiterată importanța și necesitatea aplicării prevederilor alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului, necesitatea studierii experienței altor țări în domeniu, fiind înaintată o solicitare către ANSP pentru elaborarea unui Ghid privind aplicarea prevederilor alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007, care urmează a fi elaborat până la intrarea în vigoare a acestor prevederi și promovat inclusiv prin intermediul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Comments on 'Ședința tehnică a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul R.Moldova cu referire la aplicarea alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului' (0)

Comments are closed.