Situația epidemiologică la holeră și BDA în săptămâna 30, curent

Posted on 01/08/2019 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.135d din 14.05.2019, Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea epidemiologică la holeră și bolile diareice acute (BDA), inclusiv monitorizarea circulației agenților cauzali ai acestora în populație și mediul înconjurător. În proces participă 44 teritorii administrative, inclusiv teritoriile din estul republicii, cu raportarea săptămânală a datelor.

Rezultatele monitorizării circulației agenților cauzali ai BDA și holerei în populație și mediul înconjurător în perioada de referință – săptămâna a 30-a (22.07-28.07.2019) – denotă următoarele:

 1. comparativ cu săptămâna 29, s-a atestat o creștere a numărului de cazuri de BDA de la 658 cazuri la 738;
 2. în 12 teritorii din 44 morbiditatea a depăşit indicele mediu pe ţară, ce constituie 18,9 cazuri la 100 mii populație;
 3. în structura de vârstă a morbidității prin BDA predomină copiii de vârstă 0-17 ani și constituie 58,4%;
 4. în săptămâna de referință, persoanele cu BDA investigate prin metode de laborator constituie 77,7%, cota rezultatelor pozitive – 26,4%, față de 80,4 % şi 30,0% respectiv în săpt.29;
 5. numărul persoanelor investigate cu scop profilactic la holeră în săptămâna 30 a constituit 279 față de 288 în săpt.29 – toate cu rezultat negativ la Cholerae non O1, O139, NAG;
 6. în perioada de referință au fost colectate 59 probe din obiectele mediului înconjurător dintre care în 16 a fost depistat Cholerae non O1. Probele cu rezultat pozitiv au fost colectate din r-le Căușeni, Comrat, Taraclia – câte 2; mun. Chişinău, Bender, r-le Anenii Noi, Ialoveni, Soroca, Leova, Hîncești, Dubăsari, Rîbnița, Slobozia – câte una. Rezultatele obținute indică la o circulație activă a agentului microbian în mediul ambiant cu menținerea riscului dezvoltării și răspândirii vibrionului holeric patogen.

În perioada de raportare a avut loc și o izbucnire epidemică de BDA, înregistrată la 25.07.2019 cu afectarea a 5 persoane (vârsta 3-27 ani), printre participanții la o zi de naștere celebrată în cafeneaua „Sacara Evghenia” din mun. Comrat, care au fost spitalizați în IMSP SR din Comrat. Agentul etiologic al izbucnirii de BDA urmează a fi identificat la finalizarea investigațiilor de laborator.

Pentru combaterea, prevenirea holerei și BDA, ANSP întreprinde următoarele măsuri de supraveghere și control:

 1. implementarea și aplicarea prevederilor actelor legislative și normative ale Republicii Moldova pe domeniul prevenirii BDA şi holerei, inclusiv prezentarea informațiilor urgente preliminare și finale despre urgențele de sănătate publică la MSMPS etc.;
 2. menținerea vigilenței lucrătorilor medicali pentru detectarea precoce a potențialilor bolnavi, cu colectarea anamnezei epidemiologice, stabilirea diagnosticului clinic primar, utilizarea metodelor de laborator pentru confirmarea diagnosticului final;
 3.  colectarea probelor de la bolnavi şi persoane din grupul de risc, din obiectele mediului ambiant de către CSP teritoriale cu teritoriile deservite de laborator şi eliberarea operativă a rezultatelor investigaţiilor;
 4.  anchetarea epidemiologică şi realizarea măsurilor de sănătate publică în focarele de BDA;
 5. informarea reciprocă la nivel teritorial a datelor din sistemul de supraveghere a bolilor transmisibile și informațiilor de rigoare la nivel național;
 6.  supravegherea sanitară optimă a obiectelor cu risc epidemiologic sporit, cu informarea administraţiei publice locale, organizațiilor și instituțiilor interesate.

 

Serviciul de informare și comunicare 022574580

Pentru informații suplimentare apelați la tel: 022574702: 022574554; 022574620

Comments on 'Situația epidemiologică la holeră și BDA în săptămâna 30, curent' (0)

Comments are closed.