„Siguranţa chimică şi toxicologia la confluenţa între domenii” – abordată la Conferinţa Naţională cu participare internaţională, din 24-25 noiembrie 2016

Posted on 23/11/2016 in Comunicat de presă by admin

La Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP)(mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67-a), la 25 noiembrie 2016, începând cu orele 09.00, va avea loc deschiderea oficială şi derularea lucrărilor Conferinței Naționale cu participare internațională cu genericul: „Siguranţa chimică şi toxicologia la confluenţa între domenii” .

22.11.16_tox

Conform agendei, formatul evenimentului se preconizează a fi cât mai cuprinzător, care prin comunicarea eficientă, și schimbul de experiență dintre diferite instituţii, entităţi publice şi specialiști din diverse domenii ştiinţifico-practice, conexe siguranţei chimice şi toxicologiei, să poarte un caracter inter-disciplinar pentru încurajarea rolului siguranţei chimice şi toxicologiei în contextul relațiilor dinamice în care acestea se află actualmente.
De rând cu colegii din Republica Moldova, la Conferinţă au fost invitaţi să participe specialişti şi savanţi din România, Republica Belarus, Germania, Ucraina, Polonia.
Scopul actualei Conferinţe ţinteşte şi asupra punerii în evidenţă şi specificării lacunelor persistente în domeniul toxico-igienic, identificarea căilor de soluţionare a lor în perioada imediat următoare şi de perspectivă, ce vizează atât medicii igienişti şi savanţii toxicologi din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, cât și specialiştii din sectoarele industrial şi agricol, de protecţie a plantelor, celor preocupaţi de fundamentarea şi crearea suportului legislativ şi normativ de rigoare pe domeniu, cu repere la siguranţa chimică şi toxicologie, și altor domenii situate la interfață cu toxicologia.

Spre abordare, examinare şi dezbateri în cadrul evenimentului, se regăsesc subiecte, precum:
1. Toxicologie generală și aplicativă;
2. Intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică;
3. Toxicologia metalelor grele;
4. Evaluarea riscului acțiunii substanțelor chimice;
5. Biomonitoring-ul și expoziția;
6. Produsele de uz fitosanitar vs sănătatea populației;
7. Siguranța alimentelor.

Organizarea lucrărilor Conferinţei se efectuează sub egida Centrului Naţional de Sănătate Publică şi a Societăţii Ştiinţifice a Igieniştilor din Republica Moldova

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
(022) 574-700
Pentru mai multe detalii
contactaţi la tel.: (022) 574-678; 022574642

Comments on '„Siguranţa chimică şi toxicologia la confluenţa între domenii” – abordată la Conferinţa Naţională cu participare internaţională, din 24-25 noiembrie 2016' (0)

Comments are closed.