Situația epizootologică şi epidemiologică la rabie în anul 2017 și măsurile profilactice ce se impun în anul 2018

Posted on 16/01/2018 in Comunicat de presă by admin

Analiza datelor Centrului Republican de Diagnostică Veterinară privind circulația virusului rabic în populaţiile de animale, denotă o oarecare diminuare a numărului de animale depistate cu rabie în anul 2017 – 59 față de 96 cazuri în 2016, precum și a numărului teritoriilor administrative, în care au fost înregistrate animale bolnave de rabie – 24 față de 34.

Totuși, diversitatea relativ mare de animale sălbatice (vulpi, dihori, jderi), cât şi domestice (bovine, caprine, câini, pisici) antrenate în procesul epizootologic și numărul relativ mare de localităţi nefavorabile la această boală, atestă persistența unei situații epizootice destul de încordate, cu potenţial sporit de apariţie a cazurilor de boală și la oameni.

Cea mai nefavorabilă situaţie s-a creat în raionul Edineț, unde rabia a fost depistată la 9 capete de animale. De asemenea încordată este și situația în raionul Ialoveni, fiind atestată boala la 5 animale, în raioanele Leova, Cimişlia, Străşeni – la câte 4, Drochia, Dubăsari, Orhei, Rîşcani, Teleneşti – la câte 3.

Antrenarea largă în procesul epizootic a animalelor domestice – 45 cazuri din 59 depistate cu rabie, este determinată în mare măsură de numărul excesiv al sursei principale de virus rabic – vulpilor, precum şi de neefectuarea măsurilor permanente de reducere a numărului acestora.

În acest context este relevant că proprietarii animalelor domestice frecvent acuză apariția nestingherită a vulpilor în localități și agresarea de către acestea a animalelor din gospodării, îndeosebi a bovinelor. Se estimează că această realitate condiționează contactul, în medie, a 7-10, uneori şi mai multor persoane cu fiecare animal bolnav de rabie şi, în consecință, necesitatea vaccinării profilactice a lor în scopul evitării dezvoltării rabiei umane.

În contextul celor relatate și întru ameliorarea situației epizootologice la rabie, se impune stringent: organizarea și realizarea măsurilor de reglare planică a populației de vulpi în tot teritoriul republicii; încurajarea vânătorilor la vânatul vulpilor; respectarea măsurilor de precauție și protecție de rigoare.

Organizațiile, instituțiile și persoanele posesoare a câinilor de companie, trebuie în mod obligatoriu să asigure vaccinarea lor anuală contra rabiei și să respecte cu strictețe regulile de întreținere a acestora.

Atenție!  Este vital necesar ca toate persoanele agresate de orice categorie de animale să se adreseze urgent la medic întru deciderea tratamentului profilactic respectiv pentru a evita dezvoltarea rabiei și, astfel, posibilul sfârșit tragic.

Trebuie să cunoaștem cu toții că în Republica Moldova asistența antirabică, inclusiv imunizarea curativ-profilactică, se acordă gratuit fiecărei persoane care necesită tratament profilactic antirabic.

Pentru asigurarea condițiilor de aplicare a tratamentului profilactic antirabic persoanelor agresate de animale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național de Sănătate Publică, depun eforturi conjugate de asigurare permanentă a instituțiilor medico-sanitare publice cu preparate vaccinale, susțin și evaluează activitatea specialiștilor responsabili de acordarea asistenţei antirabice, organizează diferite manifestări dedicate propagării și respectării cu strictețe a măsurilor de protecție și profilaxie a rabiei.

Este relevant, că organizarea, implementarea și realizarea acestor măsuri contribuie la menținerea bunăstării epidemiologice la rabie umană. În anul 2017, astfel de cazuri în republică nu au fost înregistrate.

Un rol deosebit de important în prevenirea îmbolnăvirilor prin rabie aparţine populaţiei, care este chemată să cunoască și să respecte măsurile profilactice ce se impun – pe cât de simple, pe atât de eficiente, și anume:

– limitarea/îngrădirea accesului vulpilor în gospodării, în locurile de întreţinere a animalelor, păsărilor, excluderea contactului carnivorelor sălbatice cu animalele domestice;

– în caz de apariţie a semnelor de boală la animale, acestea obligatoriu să fie consultate de specialiştii veterinari, iar stăpânii să se abțină de la contactul cu ele, inclusiv de acordarea oricărei îngrijiri sau ajutor animalului bolnav. Astfel va fi evitat posibilul contact cu virusul rabic și contactarea bolii – rabiei umane – care este incurabilă;

– întreținerea câinilor, inclusiv de pe lângă casă, la legătură, şi vaccinarea antirabică anuală a lor;

– evitarea prinsului animalelor sălbatice de pradă;

– evitarea prinsului și contactului cu animalele fără stăpân;

– în cazul agresării persoanei de către orice fel de animal, trebuie asigurată spălarea rănii cu săpun sub apă curgătoare, prelucrarea marginilor rănii cu tinctură de iod şi adresarea imediată după asistență medicală, și respectarea ulterioară strictă a prescrierilor respective.

 

Rețineți! Rabia poate fi doar prevenită, însă nu și tratată!

 

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700

Pentru detalii și informații suplimentare

apelați la tel.: 022-574-702; 022-574-686; 022-574-582

Comments on 'Situația epizootologică şi epidemiologică la rabie în anul 2017 și măsurile profilactice ce se impun în anul 2018' (0)

Comments are closed.