Specialiștii CNSP au participat la lansarea Programului Național de control al cancerului

Posted on 03/02/2017 in Comunicat de presă by admin

La 03.02.2017, în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății nr.60 din 30.01.2017,  în cadrul IMSP Institutul Oncologic a fost desfășurată „Masa rotundă” privind activitățile planificate în anul 2017 pentru implementarea Programului Național de control al cancerului  pentru anii 2016-2025, aprobat prin HG nr.1291 din 2 decembrie 2016.

La eveniment au participat conducerea Ministerului Sănătății (dna ministru Ruxanda Glavan), conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane și teritoriale, inclusiv ai Centrelor de Sănătate Publică. Au mai fost invitați dna Valentina Stratan, deputatul în Parlamentul RM,  dl Emil Ciobanu, prorector la USMF „Nicolae Testemițanu”, specialiști în asistența medicală primară și oncologie, reprezentanți ai oficiului OMS în Republica Moldova, ai Băncii Mondiale, PNUD, UNICEF, FNUP, FSM, AAIS, Centrului de Îngrijire Paliativă „Hospice Angelus”, ai Asociațiilor obștești „Viață fără leucemie”, „Noi suntem alături”, „Viața fără cancer”, „Salvați viața”, „Oameni generoși”.1

Un cuvânt de salut celor prezenți a adresat dna Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății, care a prezentat situația privind morbiditatea și mortalitatea prin cancer, a apreciat înalt adoptarea Programului Național de control al cancerului și a specificat unele din cele mai stringente obiective specifice care trebuie realizate în perioada imediat următoare, făcând apel  la o discuție interactivă cu întrebări și propuneri concrete privind implementarea lor.

În continuare, conform agendei, a fost prezentată informația Ziua Mondială de luptă împotriva can2cerului 4 februarie, motiv pentru a evalua pașii inițiați în contextul realizării obiectivelor stipulate în Programul național de control al cancerului și a consolida forțele pentru obținerea rezultatelor scontate (Larisa Catrinici, director IMSP IO),  și măsurile preconizate pentru aplicare în 2017, orientate spre realizarea a 5 Obiective specifice ale Programului Național de control al cancerului pentru anii 2016-2025:

I: Reducerea cu 10% a incidenței maladiilor neoplazice determinate de factorii de risc comportamentali (fumatul, consumul de alcool, alimentație, activitate fizică) și a vaccinării – pașii programați pentru 2017 (prezentare  – Ion Șalaru, director adjunct CNSP);

II: Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I și II) în Republica Moldova până în anul 2025 (prezentare – Veronica Ciobanu, vicedirector IMSP IO);

III: Asigurarea accesului a cel puțin 80% din pacienții cu cancer din Republica Moldova la servicii calitative de diagnostic, tratament și îngrijire continuă până în anul 2025 (prezentare – Cornel Prepelița, vicedirector IMSP IO);

IV: Dezvoltarea serviciilor paliative și a celor de reabilitare și asigurarea accesului pacienților cu cancer la aceste servicii (prezentare – Vadim Pogoneț, șef Serviciu îngrijiri paliative);

V: Îmbunătățirea și asigurarea funcționării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenției Internaționale pentru Cercetări în domeniul Cancerului (prezentare – Vadim Ghervas, responsabil Registru „Cancer”).

În dezbateri, pe marginea informațiilor și obiectivelor specifice prezentate de specialiști, au intervenit dl Emil Ciobanu, dna Valentina Stratan, dr. hab. șt. biologice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și dna Larisa Catrinici care au apreciat înalt  adoptarea și lansarea Programului Național de control al cancerului, accentuând totodată asupra importanței obiectivului specific nr.1: reducerea  incidenței maladiilor neoplazice determinate de factorii de risc comportamentali, prezentat de dl Ion Șalaru și finanțarea măsurilor de promovare a sănătății, educație pentru sănătate și prevenire a cancerului condiționat de factorii comportamentali și de mediu etc.

34

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.: 022574677; 022574655

 

Comments on 'Specialiștii CNSP au participat la lansarea Programului Național de control al cancerului' (0)

Comments are closed.