Specialistul ANSP, Octavian Sajin, doctor în științe medicale, apreciat cu Diplomă de Onoare din partea Guvernului

Posted on 07/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

Cu ocazia organizării și desfășurării festivităților consacrate Zilei Științei în Republica Moldova, marcată anual la 10 noiembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat Diplome de Onoare din partea Guvernului  cercetătorilor și savanților pentru activitate remarcabilă, merite deosebite în dezvoltarea cercetării, promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.

În acest context, cu Diplomă de Onoare din partea Guvernului Republicii Moldova a fost apreciat dl Octavian Sajin, şef Laborator științific hepatite virale și alte infecții hemotransmisibile al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, doctor în științe medicale.

Pe parcursul anilor de activitate științifică, dl Octavian Sajin a participat la elaborarea și realizarea a 3 proiecte de cercetări științifice instituționale, 1 în cadrul Programelor de Stat și 3 proiecte independente pentru tinerii cercetători (în cadrul unuia dintre aceastea fiind director de proiect).

În cadrul proiectelor menționate au fost obţinute rezultate ce reflectă epidemiologia hepatitelor virale și altor infecții hemotransmisibile în grupurile populaționale cu risc sporit de infectare. În contextul studiilor științifice efectuate, a fost evidenţiată povara generată de aceste infecții atât asupra populației, cât și asupra sistemului de sănătate. De asemenea, au fost perfecționate metodele de diagnostic de laborator al infecțiilor hemotransmisibile (inclusiv al hepatitelor virale) acestea fiind implementate în Serviciul de transfuzie a sângelui. Rezultatele obținute au permis elaborarea măsurilor oportune de prevenție a grupului de maladii menționate, ceea ce s-a reflectat prin reducerea numărului de cazuri noi înregistrate provocate de aceste infecții, fapt condiționat de reducerea riscului de transmitere. Realizările științifice și-au găsit reflectarea în 2 Programe Naționale de combatere a hepatitelor virale B, C și D (pentru anii 2012-2016 și 2017-2021) și în Protocoalele Clinice Naționale (pe hepatitele virale B, C și D la copii și adulți). De asemenea, acestea și-au găsit reflectarea și implementarea în procesul didactic pentru studenţi, rezidenţi şi medici din cadrul catedrelor de profil ale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

 

 

Comments on 'Specialistul ANSP, Octavian Sajin, doctor în științe medicale, apreciat cu Diplomă de Onoare din partea Guvernului' (0)

Comments are closed.