Standardizarea metodologiei de investigare a hemoculturilor – element esențial în managementul eficient al pacientului cu infecție de flux sanguin

Posted on 17/12/2020 in Comunicat de presă by massmedia

În perioada 15-16 decembrie a anului curent, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a organizat un atelier de lucru pentru specialiștii de laborator din cadrul CSP teritoriale și Instituțiile Medico-Sanitare Publice, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Socială. Medicii microbiologici din cadrul rețelei de laboratoare microbiologice ce fac parte din Sistemul Național de Supraveghere Epidemiologică a Rezistenței Antimicrobiene s-au întrunit pentru a discuta principiile și procedurile procesului de investigare microbiologică a hemoculturilor și de testare a mecanismelor de rezistență.

În cadrul atelierului de lucru, participanții au fost familiarizați cu structura și conținutul ghidul „Principii şi proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor”, procedura corectă de prelevare, transportare, metodologia de procesare, interpretarea și raportarea rezultatelor hemoculturilor. De asemenea, au fost prezentate datele privind rezistența la antimicrobiene (RAM) raportate în 2019 către Rețeaua de Supraveghere a Rezistenței Antimicrobiene în Regiunea Europei de Est și Asiei Centrale (CAESAR), provocări și perspective în colectarea și raportarea datelor, rezultatele evaluării Controlului Extern de Calitate 2019, standarde noi de evaluare și acreditare în sănătate, modificări în procesul de acreditare.

În scopul testării eficiente a ghidului, au fost puse în discuție studii de caz care au permis evaluarea tuturor compartimentelor ghidului, soluționarea sarcinilor propuse și prezentarea soluțiilor relevante. La finalul evenimentului, fiecare participant a avut oportunitatea de a-și expune opinia cu privire la mecanismele eficiente ce vor fi utilizate în colaborarea cu medicii cliniceni pentru a asigura implementarea ghidului la nivelul instituțiilor medicale implicate.

Laboratoarele de microbiologie sunt un element cheie în managementul eficient al pacientului cu infecție de flux sanguin prin furnizarea rezultatelor calitative în timp util în scopul ghidării argumentată și optimizarea terapiei antimicrobiene. De asemenea, specialiștii de laborator au un rol decesiv în limitarea răspândirii microorganismelor RAM.

Ghidul “Principii şi proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor” reprezintă un instrument util, ce va permite standardizarea datelor privind circulația microorganismelor rezistente la antimicrobiene, prezentate de laboratoare din cadrul Sistemului Național de Supraveghere Epidemiologică a Rezistenței Antimicrobiene.

Comments on 'Standardizarea metodologiei de investigare a hemoculturilor – element esențial în managementul eficient al pacientului cu infecție de flux sanguin' (0)

Comments are closed.