Strategia de comunicare privind schimbarea comportamentală față de vaccinări pentru 2017-2020 a fost validată

Posted on 10/02/2017 in Comunicat de presă by admin

În perioada 7-8 februarie curent a avut loc validarea strategiei de comunicare pentru schimbarea comportamentală privind imunizările în Republica Moldova. Elaborarea Strategiei de comunicare a fost efectuată de către un consultant extern cu experiență internațională angajat de UNICEF, în comun cu experții naționali din domeniile imunizării și comunicării mass-media.

12

În prima zi, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică a fost constituit un grup de lucru tehnic care a întrunit actorii de bază din domeniul imunizărilor și sănătății, mass-media, ONG-uri, societatea civilă, experții UNICEF și ai Oficiului de Țară a Organizației Mondiale a Sănătății. Atelierul de lucru a avut ca scop revizuirea Strategiei pentru schimbarea comportamentală de către membrii grupului pentru implementarea ei la nivel național și local. Pe parcursul discuțiilor interactive și exercițiilor grupului de lucru au fost ajustate mesajele-cheie către diferite grupuri țintă, acțiunile și termenii de implementare în diferite faze. La finalizarea lucrărilor membrii grupului s-au arătat optimiști în atingerea obiectivelor strategiei, care pot fi realizate doar într-o colaborare foarte strânsă între actorii-cheie implicați, și anume Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, autoritățile administrației publice centrale și locale, mass-media, societății civile.

La data de 8 februarie s-a desfășurat ședința de validare a Strategiei menționate în cadrul Ministerului Sănătății, care a fost deschisă și moderată de către viceministrul Sănătății, dna Aliona Serbulenco. La ședință au fost participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, CNSP, USMF„N. Testemițanu”, mass-media, societății civile, UNICEF și OMS. Factorii de decizie au fost receptivi față de implementarea strategiei și și-au asumat responsabilitățile de finanțare a acestei Strategii pe parcursul a 4 ani – 2017-2020. Reprezentanții Ministerului Sănătății și ai CNSP au reiterat importanța colaborării cu Ministerul Educației și mass-media pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței imunizărilor atât copiilor, cât și adulților, ceea ce ar consolida și unifica mai mult ca niciodată capacitățile fiecărui factor de decizie.

34

Amintim că Strategia de schimbare comportamentală față de imunizări 2017-2020, a fost necesară de elaborat și implementat în următorii ani din cauza tendinței continue de descreștere a acoperirii vaccinale în ultimii ani, ceea ce face posibil agravarea situației epidemice prin bolile ce pot fi prevenite prin vaccinări. Obiectivul general al Strategiei este de a contribui la scopul Programului Național de Imunizare și anume creșterea acoperirii vaccinale cu peste 95% prin acțiuni de informare, mobilizare socială și convingere a populației privind beneficiile și importanța vaccinării pe tot parcursul vieții.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.:022574503; 022574674

Comments on 'Strategia de comunicare privind schimbarea comportamentală față de vaccinări pentru 2017-2020 a fost validată' (0)

Comments are closed.