Structura de Management al Calității – subdiviziune de coordonare și suport în consolidarea sistemului instituțional de management al calității serviciilor medicale

Posted on 20/02/2020 in Comunicat de presă by massmedia

În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor Dispoziției nr.33-d din 30.01.2020, a avut loc ședința cu reprezentanții celor trei spitale pilot (de nivel republican, municipal şi raional) în care, începând cu 02 ianuarie curent, a fost instituită Structura de Management al Calității serviciilor medicale.

Ședința a fost coordonată de către dna Svetlana Lupu, șef Direcție politici în domeniul asistenței medicale spitalicești și dna Maria Cumpănă, director adjunct al Agenției pentru Sănătate Publică. De asemenea, la ședință a participat reprezentantul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, dna Iuliana Garam.

În cadrul ședinței, au fost discutate acţiunile realizate de către fiecare instituție medico-sanitară în vederea organizării activității Structurii de Management al Calității serviciilor medicale, drept subdiviziune structurală distinctă pentru coordonarea proceselor sistemului intern de management al calității.

În același timp, conducătorii spitalelor au relatat despre dificultățile întâmpinate și au înaintat unele propuneri pentru depășirea acestora. În cadrul ședinței, a fost prezentat și dezbătut în detalii un Plan-cadru de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale și siguranţei pacienţilor propus spre implementare în perioada de pilotare.

Comments on 'Structura de Management al Calității – subdiviziune de coordonare și suport în consolidarea sistemului instituțional de management al calității serviciilor medicale' (0)

Comments are closed.