Succesele în fortificarea capacităților de management al evenimentelor de sănătate publică, prezentate în cadrul Reuniunii de nivel înalt a OMS

Posted on 18/02/2019 in Comunicat de presă by admin

În perioada 12-14 februarie 2019, la Istanbul, s-a desfășurat Reuniunea de nivel înalt privind angajamentul țărilor membre ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în implementarea primului Plan de acțiuni pentru îmbunătățirea pregătirii și răspunsului la urgențe de sănătate publică în regiunea europeană a OMS.

Natalia C.Performanțele în realizarea Regulamentului Sanitar Internațional (RSI) în Republica Moldova, bazate pe o abordare inter-guvernamentală și intersectorială transversală, au fost prezentate în cadrul sesiunii plenare privind operaționalizarea Planului regional de acțiuni prin maximalizarea sinergiilor în abordarea provocărilor comune. În discurs a fost menționată importanța parteneriatelor între statele părți, care, potrivit articolului 44 al RSI (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf;jsessionid=BA9474ABB32081FCDEE3A77B423FD76C?sequence=1), trebuie să întreprindă măsuri de îmbunătățire a colaborării pentru a asigura implementarea deplină a RSI și consolidarea managementului evenimentelor de sănătate publică.

Republica Moldova a prezentat experiența de succes în colaborarea cu Regatul Norvegiei pentru fortificarea capacităților naționale, referindu-se, în special, la domeniul de management al evenimentelor de sănătate publică, cum ar fi izbucnirile de boli determinate de consumul produselor alimentare și apă nesigure.

Drept continuitate a activităților comune cu Regatul Norvegiei și OMS vor fi realizate măsuri complexe de revizuire și actualizare a protocoalelor și mecanismelor de alertă precoce; evaluare și comunicare a riscurilor pentru sănătatea publică, de asemenea, de consolidare a capacităților resurselor umane în pregătirea și răspunsul la evenimente de sănătate publică.

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Succesele în fortificarea capacităților de management al evenimentelor de sănătate publică, prezentate în cadrul Reuniunii de nivel înalt a OMS' (0)

Comments are closed.