Supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc abordată la ateliere regionale

Posted on 24/10/2016 in Comunicat de presă by admin

În contextul aprobării Regulament sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Hotărîrea de Guvern nr. 1025 din 07.09.2016 publicată în Monitorul Oficial),

24.10.16_1_fr

în cadrul Centrelor de Sănătate Publică (CSP) din mun. Bălți, Chișinău și r-l Comrat, în conformitate cu Dispoziţia MS nr. 608-d din 10.10.2016 în perioada 18, 20 și 21 octombrie 2016 s-au desfăşurat atelierele de lucru regionale privind problemele supravegherii sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc. În total au participat 114 specialişti, inclusiv directorii și președinții comisiilor medicale din instituțiile medico-sanitare publice/private, medicii igieniști în sănătatea ocupațională ai CSP teritoriale.
În cadrul atelierelor, conform agendei au fost abordate şi discutate mai multe chestiuni privind domeniul vizat, inclusiv aspecte în domeniul patologiilor profesionale:
1. Organizarea supravegherii sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc.
2. Organizarea examenelor medicale obligatorii în conformitate cu noul Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, recent aprobat.
3. Examenele medicale periodice ale angajaților care gestionează produse de uz fitosanitar și/sau fertilizanților în perioada anilor 2012-2015.

24.10.16_2_fr

În prezentările menţionate raportorii s-au axat asupra importanței elaborării și implementării noului Regulament sanitar şi organizării examenelor medicale corecte și mai profunde a persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc pentru prevenirea bolilor profesionale.
Pe finalul evenimentului au avut loc discuţii și dezbateri, fiind formulate concluziile şi propunerile de rigoare privind soluţionarea problemelor persistente în domeniu.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
Contactaţi la tel.: 022574678; 022574692

Comments on 'Supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc abordată la ateliere regionale' (0)

Comments are closed.