Susținerea tezei, 19 iulie

Posted on 20/07/2018 in Comunicat de presă by admin

La 19 iulie curent, la ora 14.00, în conformitate cu Decizia Consiliului de Conducere a Agenţiei Naţionale de Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova nr.7 din 11 mai 2018 „Cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 55.331.02 – 04 la Agenţia Naţională de Sănătate Publică”, a avut loc susţinerea tezei de doctor în medicină a dlui Serghei VÎRLAN la tema „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante, specialitatea 331.02 Igienă; conducător ştiinţific – dl Ion BAHNAREL, dr.hab.şt.med., profesor universitar, Laureat al Premiului Naţional, Om Emerit; consultant ştiinţific – dna Liuba COREŢCHI, dr.hab.şt.biol., conferenţiar cercetător, Laureat al Premiului Naţional.

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menţionate a constat în estimarea igienică a nivelului iradierii populaţiei Republicii Moldova de la sursele naturale de radiaţii ionizante şi elaborarea măsurilor profilactice.

Pentru soluţionarea scopului autorul tezei de doctorat a trasat 4 obiective, care includ direcţiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluţionarea scopului lucrării.

În cadrul şedinţei referenţii oficiali, dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof. univ. şi dl Vasile Stegărescu, dr.şt.biol., conf.cerc., preşedintele Consiliului ştiinţific specializat – dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., m.c. al AŞM, precum şi membrii Consiliului ştiinţific specializat: dl Gheorghe Ostrofeţ, dr.hab.şt.med., prof.univ., dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., dl Ovidiu Tafuni, dr.şt.med., conf.univ., dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ., dna Raisa Moroşanu, dr.hab.şt.med., prof.univ., dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cerc., au menţionat actualitatea studiului şi originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare şi exactitate al concluziilor şi recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Membrii Consiliului ştiinţific specializat unanim au votat pro în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale dlui Serghei Vîrlan în baza susţinerii publice a tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante”, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea şedinţei Consiliului ştiinţific specializat şi dosarul de atestare a dlui Serghei Vîrlan urmează a fi prezentate spre examinare şi aprobare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova.

Comments on 'Susținerea tezei, 19 iulie' (0)

Comments are closed.