Susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Posted on 17/06/2019 in Comunicat de presă by admin

La 14 iunie curent, ora 14.00, în conformitate cu Decizia Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr.3 din 15 martie 2019 „Cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D  331.02 – 40 la Agenţia Naţională de Sănătate Publică”, a avut loc susţinerea tezei de doctor în științe medicale a dnei CERNELEV Olga la tema ”Impactul nivelului activității fizice și alimentației asupra dezvoltării obezității la adulți”, specialitatea 331.02 Igienă; conducător ştiinţific – dl TAFUNI Ovidiu, dr.şt.med., conferențiar universitar.

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menţionate a constat în evaluarea impactului nivelului activității fizice și a alimentației asupra dezvoltării obezității la adulți pentru elaborarea măsurilor complexe de remediere.

Pentru soluţionarea scopului autorul tezei de doctorat a trasat 4 obiective, care includ direcţiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluţionarea scopului lucrării.

În cadrul şedinţei referenţii oficiali, dna Spinei Larisa, dr.hab.şt.med., prof. univ. şi dl Chirlici Alexei, dr.şt.med., conf.univ., preşedintele Consiliului ştiinţific specializat – dl Friptuleac Grigore, dr.hab.şt.med., prof.univ., precum şi membrii Consiliului ştiinţific specializat: dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., m.c. al AŞM,  dl Bahnarel Ion, dr.hab.şt.med., prof.univ., dl Cebanu Serghei, dr.şt.med., conf.univ., dna Volneanschi Ana, dr.şt.med., conf.cerc., au menţionat actualitatea studiului şi originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare şi exactitate al concluziilor şi recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Membrii Consiliului ştiinţific specializat unanim au votat pro în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale dnei CERNELEV Olga în baza susţinerii publice a tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema ”Impactul nivelului activității fizice și alimentației asupra dezvoltării obezității la adulți”, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea şedinţei Consiliului ştiinţific specializat şi dosarul de atestare a dnei Cernelev Olga urmează a fi prezentate spre examinare şi aprobare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova.

Comments on 'Susţinerea tezei de doctor în științe medicale' (0)

Comments are closed.