Susținerea tezelor pe data de 16 iulie

Posted on 20/07/2018 in Comunicat de presă by admin

La 16 iulie curent, la ora 12.00, în conformitate cu Decizia Consiliului de Conducere a Agenţiei Naţionale de Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova nr.7 din 11 mai 2018 „Cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 55.331.02 – 06 la Agenţia Naţională de Sănătate Publică”, a avut loc susţinerea tezei de doctor în medicină a dnei Marina LUPU la tema „Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic, specialitatea 331.02 Igienă; conducător ştiinţific – dl Grigore FRIPTULEAC, dr.hab.şt.med., profesor universitar, Om Emerit; consultant ştiinţific – dl Alic DARII, dr.hab.şt.med., conferenţiar universitar.

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menţionate a constat în evaluarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile urbane în relaţie cu indicii calităţii aerului atmosferic şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

Pentru soluţionarea scopului autorul tezei de doctorat a trasat 5 obiective, care includ direcţiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluţionarea scopului lucrării.

În cadrul şedinţei referenţii oficiali, dna Raisa Moroşan, dr.hab.şt.med., prof. univ., şi dl Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc., preşedintele Consiliului ştiinţific specializat – dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., m.c. al AŞM, precum şi membrii Consiliului ştiinţific specializat: dl Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ., dna Larisa Spinei, dr.hab.şt.med., prof.univ., dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cerc., au menţionat actualitatea studiului şi originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare şi exactitate al concluziilor şi recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Membrii Consiliului ştiinţific specializat unanim au votat pro în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale dnei Marina Lupu în baza susţinerii publice a tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema „Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic”, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea şedinţei Consiliului ştiinţific specializat şi dosarul de atestare a dnei Marina Lupu urmează a fi prezentate spre examinare şi aprobare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova.

În aceiaşi zi, la ora 14.30, în conformitate cu Decizia Consiliului de Conducere a Agenţiei Naţionale de Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova nr.7 din 11 mai 2018 „Cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 55.331.02 – 05 la Agenţia Naţională de Sănătate Publică”, a avut loc susţinerea tezei de doctor în medicină a dnei Elena JARDAN la tema „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţile de reducere a riscului asociat pentru sănătate, specialitatea 331.02 Igienă; conducător ştiinţific – dl Nicolae OPOPOL, dr.hab.şt.med., prof.univ., membru corespondent al AŞM.

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menţionate a constat în estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu din Republica Moldova şi elaborarea măsurilor privind reducerea impactului nefast asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru soluţionarea scopului autorul tezei de doctorat a trasat 4 obiective, care includ direcţiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluţionarea scopului lucrării.

În cadrul şedinţei referenţii oficiali, dna Raisa Moroşan, dr.hab.şt.med., prof. univ., şi dl Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc., preşedintele Consiliului ştiinţific specializat – dl Grigore FRIPTULEAC, dr.hab.şt.med., profesor universitar, Om Emerit, precum şi membrii Consiliului ştiinţific specializat: dl Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., dna Elena Zubcov, dr.hab.şt.biol., prof.cerc., dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ., dna Eudochia Tcaci, dr.şt.med., dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cerc., au menţionat actualitatea studiului şi originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare şi exactitate al concluziilor şi recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Membrii Consiliului ştiinţific specializat unanim au votat pro în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale dnei Elena Jardan în baza susţinerii publice a tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţile de reducere a riscului asociat pentru sănătate, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea şedinţei Consiliului ştiinţific specializat şi dosarul de atestare a dnei Elena Jardan urmează a fi prezentate spre examinare şi aprobare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a Republicii Moldova.

Comments on 'Susținerea tezelor pe data de 16 iulie' (0)

Comments are closed.