Termene extinse de realizare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetări instituționale, proiecte de ghiduri practice și a unei monografii, examinate în ședința Consiliului științific al ANSP.

Posted on 03/05/2018 in Comunicat de presă by admin

La 27 aprilie 2018, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de argumentarea extinderii termenului de realizare a proiectelor de cercetări instituţionale pentru anul 2019,  precum și  proiectele a unei monografii şi a două ghiduri practice.

Conform agendei, directorii de proiecte instituționale, domnii Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., membru corespondent al AŞM, Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ., Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., Petru Scoferţa, dr.şt.med., conf.cerc., Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc. au prezentat argumentarea extinderii termenului de realizare a cercetărilor, iar în cadrul dezbaterilor, fiind menționată necesitatea prezentării concrete a obiectivului/etapei, volumului și termenului de cercetări, care va contribui la realizarea proiectului în conformitate cu cerințele în vigoare, Consiliul științific a aprobat unanim argumentarea extinderii termenului de realizare a proiectelor de cercetări instituţionale pentru anul 2019.

cons cons2

În continuare Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat proiectul monografiei „Controlul, reglementarea şi remedierea expunerii populaţiei Republicii Moldova la Radon”; autori: Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., Ion Apostol, Irina Plăvan, Alexandra Cojocari; referenţi: dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ. la USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl Vasile Stegărescu, dr.şt.biol., conf.cerc. la Institutul Ecologie şi Geografie. Referenții proiectului monografiei și membrii Consiliului ştiinţific în luările de cuvânt au menţionat necesitatea şi actualitatea acestei lucrări.

cons3 cons4

A fost examinat şi aprobat proiectul ghidului „Metodologia examinării Radonului în şcoli şi grădiniţe”; autori: Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ., Alexandra Cojocari, Irina Plăvan; referenţi: dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ. la USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl Tudor Lupaşcu, acad. AŞM, dr.hab.şt.chim., prof.cerc., acad. AŞM, director la Institutul de Chimie. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat necesitatea şi actualitatea ghidului, fiind prezentate și unele propuneri privind: excluderea din titlul a cuvântului ”protocol”;  concretizarea indicatorilor care vor fi examinați;  perfecționarea formularului de prezentare a rezultatelor; cine va efectua analiza datelor și va emite deciziile de rigoare.  

De asemenea, a fost examinat şi aprobat proiectul Ghidului naţional privind supravegherea factorilor de risc pentru bolile netransmisibile; autori: Elena Raievschi, dr.şt.med., conf.univ., Galina Obreja, dr.şt.med., conf.univ., Ion Ababii, dr.hab.şt.med., prof.univ., acad. AŞM, Nelea Tabuncic; referenţi: dna Larisa Spinei, dr.hab.şt.med., prof.univ., dna Olga Penina, dr.şt.med., conf.univ. De către referenții Ghidului, precum și în luările de cuvânt ale participanților la ședință, a fost menţionată necesitatea şi actualitatea ghidului, fiind înaintate propuneri privind   claritatea, raportarea și analiza datelor studiului care se va realiza în baza Chestionarului anexat la Ghid, procedura de revizuire a Chestionarului, cum va fi aplicat concomitent în cadrul studiului a mai multor maladii netransmisibile,  necesarul suplimentar de state, funcții și alocații financiare pentru aplicarea documentului în practică.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass – media 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.:022574570; 022574502

Comments on 'Termene extinse de realizare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetări instituționale, proiecte de ghiduri practice și a unei monografii, examinate în ședința Consiliului științific al ANSP.' (0)

Comments are closed.