Tinerii cercetători, abordează cu seriozitate problemele de studiu

Posted on 29/01/2018 in Comunicat de presă by admin

La 25 ianuarie 2018, a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), care a examinat un şir de chestiuni, ce ţin de cercetările efectuate de către tinerii savanți. Astfel, au fost examinate rezultatele cercetărilor obținute pe parcursul a.2017 în cadrul tezelor de doctorat de către dl Ion Bîrcă, doctorand anul IV de studii, şi dra Alina Druc, doctorandă anul II de studii. Rezultatele au fost apreciate cu calificativul bine și aprobate unanim.cercet

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat temele, adnotările, planurile de cercetări, conducătorii de doctorat și Comisiile de îndrumare pentru tezele de doctorat ale doctoranzilor, înmatriculaţi la anul I de studii postuniversitare, Ciclul III (d.d. Alexei Ceban şi Tatiana Manceva).

cercet3cercet2

În continuare, în cadrul ședinței au fost examinate și aprobate:

 • proiectul Ghidului practic privind combaterea poluării aerului atmosferic în urbe şi prevenirea influenţei negative asupra stării de sănătate a populaţiei, elaborat de către d.d. Grigore Friptuleac, dr. hab. şt. med., prof.univ., Marina Lupu, cercet. şt. stagiar, Vladimir Bernic, dr. şt. med., conf. cerc., și recenzat de către dl Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof.univ., CNSP, și dl Serghei Cebanu, dr. şt. med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”;
 • proiectul recomandărilor metodice „Evaluarea condiţiilor de muncă cu ajutorul metodei ergonomice REBA”, autori: dna Alina Ferdohleb, dr. şt. med., conf. cerc., dl Ion Bahnarel, dr. hab. șt. med., prof.univ., dra Elena Gurghiş; referenți: dl Nicolae Opopol, hab. șt. med., prof.univ., USMF „N. Testemiţanu”, dl Victor Meşină, dr. șt. med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”, dl Veaceslav Vasiliev, şef secţie, CNSP; dna Iulia Eftodii, lector, CEMF „Raisa Pacalo”;
 • proiectul recomandărilor metodice „Evaluarea condiţiilor de muncă cu ajutorul metodei ergonomice RULA”; autori: dna Alina Ferdohleb, dr. şt. med., conf. cercet., dl Ion Bahnarel, dr. hab. șt. med., prof.univ., dra Elena Gurghiş, dl Vladimir Bebîh, dr. șt. med., conf. cercet., dna Tatiana Povar; referenți: dl Nicolae Opopol, hab. șt. med., prof.univ., USMF „N. Testemiţanu”, dl Victor Meşină, dr. șt. med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”, dl Veaceslav Vasiliev, şef secţie, CNSP; dna Iulia Eftodii, lector, CEMF „Raisa Pacalo”.
 • De menționat, că rapoartele și materialele pentru examinare, incluse în agenda ședinței Consiliului științific, au fost în majoritate prezentate de tineri cercetători – d. d. Alina Druc, Ion Bîrcă,  Tatiana Manceva, Alexei Ceban și Elena Gurghiș – chiar și în pofida că unii din ei abia debutează în domeniul carierei științifice. Relevant este și faptul că au manifestat o bună cunoaștere a problemelor pe care cu toții le-au abordat cu un înalt grad de  seriozitate.

   

  Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

  Pentru mai multe detalii apelați la tel.:022574570

  Comments on 'Tinerii cercetători, abordează cu seriozitate problemele de studiu' (0)

  Comments are closed.