Totalurile activității realizate în anul 2016 și sarcinile pentru 2017 – la „Ziua specialistului în sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie”.

Posted on 27/04/2017 in Comunicat de presă by admin

La 26 aprilie 2017, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică, conform  Dispoziţiei MS nr. 260-d din 20.04.2017 şi-a desfăşurat lucrările atelierul de lucru dedicat Zilei specialistului în sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie. La eveniment au participat 44 de medici igienişti – specialiști responsabili de supravegherea sanitară pe domeniu, inclusiv unii din ei medici şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, precum și reprezentanți cu tangență la domeniile de activitate menționate ai USMF „Nicolae Testemițanu”, IMSP Spitalul  Clinic Republican și Serviciului sanitaro-epidemiologic a ÎS Calea Ferată a Moldovei.

ziua_specModeratorul atelierului, dl Ion Bahnarel, director adjunct CNSP, adjunct al medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, în cuvântul său de salut participanților s-a expus asupra mai multor activităţi de protecţie a sănătăţii angajaţilor, despre importanţa abordării problematicii substanţelor chimice prin prisma influenţei lor nefaste asupra sănătăţii publice, direcțiile prioritare și perspectiva reformei Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din republică, etc.

În continuare, conform agendei au fost abordate mai multe chestiuni privind domeniile vizate de activitate:

1.Totalurile activității specialiștilor din sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie în anul 2016 și obiectivele pentru anul 2017.

2.Implementarea Hotărârilor de Guvern nr.1205 din 07.09.2016 și nr.1228 din 29.11.2016 –  ca sarcini prioritare în activitatea specialiștilor în sănătatea ocupațională.

3.Estimarea intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică notificate în anul 2016, etc.

ziua_spec1 ziua_spec2

 

În cadrul atelierului, în rapoartele și informațiile prezentate (9) specialiștii au accentuat  referitor la: deficiențele în activitatea specialiștilor și problemele care trebuie soluționate; intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică; evaluarea factorilor chimici și vibroacustici din mediul ocupațional; intensității aplicării produselor de uz fitosanitar, etc.

La finalul evenimentului au avut loc discuţii și dezbateri, inclusiv fiind abordată și chestiunea privind remunerarea  specialiștilor, fiind formulate concluzii şi înaintate propuneri privind  soluţionarea problemelor persistente în activitate.

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii contactaţi 022574502; 022574693

Comments on 'Totalurile activității realizate în anul 2016 și sarcinile pentru 2017 – la „Ziua specialistului în sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie”.' (0)

Comments are closed.