Un grup de lucru interdepartamental va elabora Strategia și Planul de acțiuni în controlul, prevenirea şi diminuarea expunerii la radon

Posted on 08/07/2019 in Comunicat de presă by admin

La finele lunii iunie, curent, în cadrul unei ședințe de lucru a specialiștilor din instituţiile Republicii Moldova cu competențe și atribuții pe domeniu – Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), USMF Nicolae Testemițanu, Institutul de Ecologie și Geografie a AȘM și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR), au fost examinate rezultatele științifice de bază în investigarea radonului în Laboratorul igiena radiațiilor și radiobiologie al ANSP și concepția Strategiei în controlul, prevenirea/diminuarea expunerii la radon și a Planului de acțiuni respectiv (PNAR). Totodată, au fost abordate problemele stringente ce țin de proiectele actelor normative și directive menționate și examinată oportunitatea propunerii candidaturilor specialiștilor din domeniu pentru constituirea unui grup de lucru specializat pentru coordonare, elaborare şi prezentarea ulterioară spre aprobare de către entitățile competente.

radon2De comun acord, participanții la ședință au concluzionat că rezultatele de bază ale investigațiilor radonului, în condițiile actuale ale Republicii Moldova, denotă că radonul constituie un factor de risc iminent pentru sănătatea populației și necesită monitorizare/studiere permanentă de comun cu toate instituțiile cu tangență la asigurarea bunăstării sănătății publice – MSMPS și ANSP, Institutul de Geologie și Seismologie cu atribuții în geologia solului, Universitatea Tehnică din Moldova responsabilă de instruirea specialiștilor în domeniul construcțiilor, Institutul de Ecologie și Geografie cu atribuții specifice de  cartare a factorilor de risc, inclusiv a radonului, ANRANR cu competențe și atribuții în reglementarea activităților radiologice/nucleare, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor cu competențe de decizie referitor finanțării măsurilor de implementare a PNAR etc.

Astfel, elaborarea și implementarea Strategiei și a Planului de acțiuni în controlul, prevenirea/diminuarea expunerii la radon, care necesită și armonizarea economică și financiară, sunt strict necesare și binevenite.

Următoarea ședință a grupului de lucru este preconizată pentru perioada iulie–august 2019.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Un grup de lucru interdepartamental va elabora Strategia și Planul de acțiuni în controlul, prevenirea şi diminuarea expunerii la radon' (0)

Comments are closed.