Uniți pentru a stopa tuberculoza este genericul Zilei Mondiale a Tuberculozei – 24 martie 2017

Posted on 20/03/2017 in Comunicat de presă by admin

Anual, marcată la 24 martie, Ziua Mondială a Tuberculozei vine să sensibilizeze opinia publică pro acțiuni împotriva tuberculozei – care în multe țări persistă epidemic și prezintă o problemă majoră de sănătate publică.

În anul 2017 comemorăm și 135 ani de la descoperirea revoluționară a agentului cauzal al tuberculozei de către Dr. Robert Koch (îi poartă numele – bacilul Koch), care a făcut posibilă diagnosticarea și tratarea bolii.

Acțiunile de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Tuberculozei, pentru al doilea an consecutiv, vor derula cu genericul „Uniți pentru a stopa tuberculoza”, cu accent deosebit pe unirea eforturilor ca „să nu fie ignorată nici o persoană”, inclusiv prin acțiuni care abordează evitarea stigmatizării, discriminării, marginalizării, depășirea barierelor de acces la îngrijire pentru bolnavi.

Astfel, prin abordările insistente ale nevoilor de sănătate ale celor dezavantajați și marginalizați, se va contribui la îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru toată lumea, esențial atingerii țintei de stopare a tuberculozei până în 2030, stabilite în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU și Strategia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind stoparea tuberculozei.

Mai mult, Ziua Mondială a Tuberculozei oferă o platformă pentru persoanele afectate, comunități, organizații, societățile civile, furnizorilor serviciilor de sănătate și altor parteneri pentru a pleda, a discuta și planifica acțiuni pentru oferirea tuturor bolnavilor a accesului la servicii calitative de prevenire și îngrijire.

Îngrijorător, că în anul 2015 tuberculoza a constituit una din principalele cauze de deces prin boli infecțioase, încadrându-se printre primele 10 cauze ale mortalității totale la nivel mondial; au fost depistate cca 10,4 milioane de cazuri noi (inclusiv 1,2 milioane în rândul persoanelor HIV pozitive) – 5,9 milioane la bărbați, 3,5 milioane la femei și un milion la copii; înregistrate cca. 1,4 milioane de decese (inclusiv 0,4 milioane în rândul persoanelor HIV pozitive) printre maturi și cca. 170 mii printre copii.

În pofida faptului că datele statistice denotă o ușoară ameliorare, în anul 2016 în republică incidența a constituit 62,7 cazuri la 100 mii populație față de 65,0 în 2015; respectiv, incidența globală -78,3 cazuri față de 81,1 cazuri, și mortalitatea – 8,3 decese față de 8,9 decese la 100 mii locuitori în anul 2015.

Precum a fost menționat, tuberculoza este cauzată de bacilul Koch (Micobacterium tuberculosis), și mai frecvent afectează plămânii, se transmite prin aer, iar o persoană infectată are un risc de 10% de a se îmbolnăvi pe durata vieții.

Totuși, un risc mai mare de a se îmbolnăvi de tuberculoză îl au persoanele imun-compromise care trăiesc cu HIV, malnutriție sau diabet, și care consumă tutun. Printre simptomele comune ale tuberculozei pulmonare active se numără tusea cu spută și sânge (uneori), durerile în piept, slăbiciunea, pierderea în greutate, febra și transpirațiile nocturne.

La Adunarea Mondială a Sănătății din luna mai 2015, s-a convenit asupra unei noi Strategii pe o perioadă de 20 de ani (2016–2035) pentru a stopa epidemia de tuberculoză la nivel mondial – Strategia End TB a OMS, care prevede o lume liberă de TB cu zero decese, boli și suferință.

Din 2016, obiectivul global este de a pune capăt epidemiei TB la nivel mondial. Strategia End TB, adoptată de toate statele membre ale OMS, servește ca model țărilor pentru a reduce incidența TB cu 80% și TB decese cu 90%, pentru a elimina costurile catastrofale pentru gospodăriile afectate de TB până în 2030.

În Republica Moldova, tuberculoza constituie una din problemele prioritare de sănătate publică, iar Programul Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei, scopul lui fiind orientat spre reducerea poverii tuberculozei, inclusiv a tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate și aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient.

Relevant, că la nivel mondial stoparea epidemiei de tuberculoză ar conduce la scăderea simțitoare a numărului de cazuri și decese de tuberculoză și eliminarea poverii economice și sociale a acestei maladii. Însă în cazul imposibilității stopării, vor urma consecințe grave de sănătate publică la nivel individual și global.

Notă: Printre reperele Strategiei End TB sunt de menționat:

  • reducerea cu 75% a cazurilor de decese și cu 50% a incidenței (≤ 55 cazuri la 100 mii populație), către 2025, față de anul 2015;
  • reducerea de 95% a numărului de decese și cu 90% a incidenței (≤ 10 cazuri la 100 mii populație), către 2035, față de 2015;
  • Strategia prezintă 3 piloni strategici în vederea eradicării epidemiei TBC: îngrijire centrată pe pacient și prevenire; sisteme de politici eficiente și de susținere și intensificarea cercetării și inovării.
  • Succesul strategiei va depinde, dacă țările vor respectă următoarele principii cheie: administrare de către guvern și responsabilitate, cu monitorizare și evaluare; coaliție strânsă cu organizațiile și comunitățile societății civile; protecția și promovarea drepturilor omului, etica și echitatea; adaptarea strategiei și obiectivelor la nivel de țară și colaborarea internațională.

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700

Pentru mai multe detalii,  apelați la tel.:022574683; 022572201; 022572204; 022572351.

Comments on 'Uniți pentru a stopa tuberculoza este genericul Zilei Mondiale a Tuberculozei – 24 martie 2017' (0)

Comments are closed.