UTILIZAȚI EFICIENT ȘI RAȚIONAL PESTICIDELE!

Posted on 26/06/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Printre marea diversitate de preocupări în domeniul sănătății publice o atenţie sporită o reprezintă manipularea corectă atât cantitativ, cât și calitativ a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) – surse de pericol pentru sănătatea umană. În pofida faptului că suntem în perioada pandemiei COVID-19 care preocupă întreaga țară, cei antrenați în activități pe câmp își continuă lucrările agricole.

În legătură cu schimbările climaterice, temperaturile ridicate ale aerului, inundațiilor abundente, reiterăm poziția Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) privind pericolul utilizării ineficiente și iraționale a pesticidelor care prezintă un risc iminent asupra sănătății umane. Totodată, menționăm că utilizarea irațională a acestora de către persoane care nu au pregătirea specială ori implicarea copiilor poate duce la apariția unor dereglări grave ale sănătății.

La capitolul sensibilizării populației privind pericolul utilizării iraţionale a pesticidelor și prevenirii riscului de impact negativ asupra omului şi mediului în rezultatul aplicării acestora, ANSP recomandă:

  • Procurarea pesticidelor de la magazine agricole specializate și autorizate pentru acest gen de activitate;
  • Utilizarea produselor de către persoanele instruite, înzestrate cu echipament de protecție individuală, cu respectarea strictă a normei de consum;
  • Păstrarea produselor în ambalajul original, în locuri izolate și inaccesibile persoanelor neautorizate.

În scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor și terenurilor aferente, la efectuarea lucrărilor cu pesticide se va ține cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecție sanitară până la spațiul locativ, locurile de recrearea, sursele de apă și posibilitatea schimbării direcției vântului în perioada efectuării lucrărilor.

Mai mult ca atât, tratarea culturilor agricole în gospodăriile individuale se efectuează doar cu produsele din clasa  III şi IV  de toxicitate permise  spre  utilizare populaţiei, înregistrate în Registrul de stat.

În plus, se recomandă efectuarea lucrărilor de aplicare a pesticidelor în orele de dimineață până la orele 10, iar  seara – după orele 18, dar reluarea lucrărilor mecanizate și manuale pe terenurile tratate se efectuează cel puțin după 3 zile (mecanizate) și, respectiv 7 zile (manuale).

În cazul când indiferența față de propria sănătate prevalează, atunci inevitabil apar intoxicații acute neprofesionale cu pesticide. În ultimii ani, tot mai frecvent se înregistrează cazuri de intoxicații acute cu pesticide în grup, mai cu seamă cu afectarea copiilor, inclusiv cazuri letale. Pe parcursul anilor 2016-2019, au fost înregistrate 514 cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene cu pesticide, dintre care 19 persoane au decedat.

Totodată, fiind în situație de pandemie, este necesară respectarea cerințelor și recomandărilor oferite de către autoritățile competente în domeniul sănătăţii publice întru evitarea infectării cu noul coronavirus.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

Comments on 'UTILIZAȚI EFICIENT ȘI RAȚIONAL PESTICIDELE!' (0)

Comments are closed.