Ziua Mondială a apei – 22 martie 2018 cu genericul „Natura pentru apă”

Posted on 21/03/2018 in Comunicat de presă by admin

Ziua Mondială a Apei, marcată anual pe 22 martie, vizează sensibilizarea și informarea populației asupra importanței apei pentru sănătate, natură și viața de zi cu zi și îşi propune să analizeze modurile prin care protejând natura putem depăşi dificultăţile legate de apă în secolul XXI. Tema pentru Ziua Mondială a Apei 2018 este „Natura pentru apă”, în cadrul campaniei de comunicare: „Răspunsul este în natură”. Întrucât ecosistemele deteriorate afectează în prezent cantitatea şi calitatea apei necesare consumului uman, scopul Ziua Mondială a Apei 2018 este de a reduce poluarea mediului natural implicat esenţial în calitatea apei. Mesajul principal este că soluțiile naturale, cum ar fi plantarea copacilor pentru a reface pădurile, reconectarea râurilor în zonele inundabile și restaurarea zonelor umede, reprezintă o modalitate durabilă și rentabilă de a contribui la reechilibrarea ciclului apei, la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la îmbunătățirea sănătății publice. Folosind soluțiile naturale pentru a satisface necesitățile de apă se va contribui la crearea unei economii durabile, în același timp ajutând la protejarea mediului înconjurător și reducerea poluării mediului – ambele fiind ţinte-cheie ale Obiectivului 6 de Dezvoltare Durabilă, prin care țările se angajează să asigure disponibilitatea și gestionarea durabilă a surselor de apă și sanitație pentru ca fiecare persoană să aibă acces la apă potabilă sigură până în anul 2030 şi include ţinte privind protejarea mediului natural şi reducerea poluării.

În aspect global gravitatea problemelor este în creștere. 2.1 miliarde de oameni nu au acces la servicii de gestionare în siguranță a apei potabile. Până în 2050, populația lumii va crește cu aproximativ 2 miliarde, iar cererea globală de apă ar putea fi cu până la 30% mai mare decât în prezent. Astăzi, aproximativ 1,9 miliarde de persoane locuiesc în zone cu potențial extrem de redus de asigurare cu apă. Până în 2050, acest număr ar putea crește până la aproximativ 3 miliarde de persoane.

Actualmente agricultura utilizează până la 70% din consumul global de apă, în special pentru irigații. Industria consumă circa 20% din cantitatea totală, preponderent ramura energetică și de producere. Restul 10% este destinat consumului casnic.

Aproximativ 1,8 miliarde de oameni folosesc o sursă nesigură de apă potabilă, fără protecție împotriva contaminării biologice. La nivel global, peste 80% din apa uzată generată de societate revine în mediul înconjurător fără a fi tratată sau refolosită. Se estimează că numărul persoanelor care se află în pericol de inundații va crește de la 1,2 miliarde, în prezent, până la aproximativ 1,6 miliarde în 2050, ceea ce va constitui aproape 20% din populația lumii.

Anual, circa 19 milioane decese premature sunt legate de impactul asupra mediului al exploatării improprii a resurselor naturale. OMS a estimat că în 2012 aproape 1/4 din totalul deceselor în lume, adică aproximativ 12,6 milioane, sunt cauzate de factorii de mediu; dintre acestea cel puţin 8,2 milioane erau atribuibile bolilor netransmisibile în legătură cu mediul. Conform Programului ONU pentru Evaluarea Apelor Mondiale 2017, peste 80% din apele uzate la nivel global sunt deversate netratate în mediu, în timp ce aproximativ 2 miliarde tone deşeuri umane sunt eliminate zilnic în cursurile de apă. 57 milioane ani de viață sunt anual pierduți sau trăiți cu dizabilități din cauza calității necorespunzătoare a apelor, a igienei şi salubrizării superficiale, precum şi a practicilor agricole defectuoase. La nivel global, 58% din bolile diareice – un motor major al mortalităţii infantile (4000 de copii mor zilnic din cauza apei poluate şi a sanitaţiei necorespunzătoare) – sunt cauzate de lipsa accesului la apă necontaminată şi salubritate de bază, provocând anual circa 1,8 milioane decese.

În prezent, aproximativ 1,8 miliarde de persoane sunt afectate de degradarea terenurilor și de deșertificare. Cel puțin 65% din terenul forestier este în stare degradată. Din 1900, estimativ 64-71% din zonele mlăștinoase naturale au fost distruse, ca urmare a activității umane. Eroziunea solului cauzată de culturile agricole duce la pierderea a 25-40 miliarde de tone de sol a stratului superficial în fiecare an, reducând în mod semnificativ randamentul culturilor și capacitatea solului de a regla circuitul apei, carbonului și substanțelor nutritive. Scurgerile care conțin cantități mari de azot și fosfor contribuie, de asemenea, la poluarea apei.

Care sunt soluțiile naturale pentru protecția resurselor de apă? Acțiuni ca: restabilirea pădurilor, a pajiștilor, a mlaștinilor naturale, reconfigurarea râurilor în zonele inundabile, crearea zonelor – tampon formate din vegetație de-a lungul cursurilor de apă – toate acestea sunt exemple ale soluțiilor naturale care ajută la gestionarea disponibilității resurselor de apă.

Accesul populației la apă potabilă sigură și sanitație în Republica Moldova

Nivelul de acces a populaţiei la surse îmbunătăţite de apă potabilă, începând cu anul 2005 a crescut substanţial. În 2017, conform Raportului anual privind supravegherea de stat a sănătății publice, a crescut ponderea populaţiei conectate la sisteme publice de apeduct până la 67%, inclusiv 97% în urban şi 43% în rural. Rata de conectare a populaţiei la sistemele centralizate de canalizare diferă de rata de conectare la nivel de ţară, care este estimată la 39,8% dintre care 78,2% la sută din sectorul urban şi 11,1% la sută din sectorul rural.

Sistemele de canalizare rămân subdezvoltate în majoritatea localităţilor şi necesită investiţii majore pentru extinderea reţelelor de colectare, reabilitare a staţiilor de pompare a apelor uzate, precum şi a staţiilor de epurare. Serviciile de canalizare în zonele rurale sunt subdezvoltate. De menționat, că în ultimii 10 ani în Republica Moldova au fost construite sau sunt în proces de construcție 19 Zone umede construite (ZUC), bazate pe principiul utilizării fitofiltrelor și vegetației pentru epurarea biologică a apelor uzate, adică se creează condiții naturale pentru îmbunătățirea calității apelor.

În scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, şi a accesului la apă potabilă sigură şi sanitaţie îmbunătăţită, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1063 din 16.09.2016 Programul național pentru implementarea protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016–2020. Obiectivele programului sunt orientate spre integrarea priorităţilor apă şi sănătate cu procesele naţionale de planificare a acţiunilor în sectoarele aprovizionării cu apă, canalizare, de sănătate şi alte domenii pentru realizarea indicatorilor-ţintă la Protocol.

Obiectivul general al Programului constă în atingerea indicatorilor-ţintă la Protocol pentru cele 20 de domenii către anul 2025, reieşind din competenţele şi responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile şi acordurile internaţionale, ratificate de către Republica Moldova.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cheamă la întreprinderea măsurilor de prevenire a poluării apelor naturale, în mod deosebit a celor utilizate în scopuri potabile care, odată fiind poluate, prezintă un risc maxim pentru sănătatea umană și trebuie să devină o prioritate pentru toţi responsabilii – instituții de stat, comunităţi şi persoane. Cultivarea respectului faţă de sănătatea proprie și natură, conştientizarea relaţiei strânse între natura nepoluată – apa curată – stare de sănătate mai bună – este parte a misiunii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Notă: Soluțiile naturale, pentru gestionarea durabilă a alimentării cu apă potabilă și susținerea calității, sprijină realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din obiectivul 6: asigurarea accesului la apă și sanitație pentru toți. De asemenea, soluțiile naturale pot juca un rol într-o serie de alte obiective de dezvoltare durabilă: Obiectivul 1: Fără sărăcie, Obiectivul 2: Zero foame, Obiectivul 3: O sănătate deplină;  Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată, Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile etc.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media  022574700

Pentru mai multă informație  contactați la tel.: 022 574677, 022574538

Comments on 'Ziua Mondială a apei – 22 martie 2018 cu genericul „Natura pentru apă”' (0)

Comments are closed.