Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2015

Posted on 19/03/2015 in Informații pentru profesioniști by admin
Ziua Mondială a Apei se desfăşoară anual la 22 martie, având drept scop sensibilizarea publicului asupra importanţei apei pentru o viaţă sănătoasă şi pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În anul curent tema Zilei Mondiale a Apei este “Apa şi dezvoltarea durabilă”.Apa este la baza dezvoltării durabile a oricărui stat. Resursele de apă, precum şi gama de servicii pe care le furnizează, susţin reducerea sărăciei, creşterea economică şi durabilitatea mediului. Apă contribuie la creşterea bunăstării sociale a miliardelor de oameni la nivel global de la asigurarea securităţii alimentare şi energetice, până la menţinerea stării sănătăţii şi a mediului.

111111watSursele îmbunătăţite de apă şi sanitaţie sunt încă un lux pentru milioane de oameni. În regiunea europeană peste 19 milioane de oameni nu au acces la o sursă de apă potabilă sigură şi aproximativ, 100 de milioane de oameni încă nu au acces la sisteme centralizate de apă în locuinţă. În pofida faptului, că accesul la apă s-a îmbunătăţit în ultimul deceniu, totuşi există diferenţe mari între zonele rurale şi cele urbane.  Mai mult de 66 de milioane de oameni din regiunea europeană încă nu au acces la instalaţii adecvate de sanitaţie.

În Republica Moldova se dezvoltă în ritm accelerat infrastructura de aprovizionare cu apă potabilă şi sanitaţie, pentru a reduce decalajul dintre ţara noastră şi ţările Uniunii Europene, ultimii ani fiind o dovadă elocventă în acest sens. Astfel, în anul 2014 au fost date în exploatare 58 de apeducte şi 20 de sisteme de canalizare cu staţii de epurate (în 2013-52 şi respectiv 18), în proces de construcţie sunt încă 143 sisteme de apeduct şi 68 de canalizare. Ca rezultat, ponderea populaţiei cu acces la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă este în continuă creştere şi a constituit, în anul 2014 – 86,4%, inclusiv 58,4% – la sistem de apeduct în gospodărie. Este în continuă creştere şi accesul populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, care a constituit 69% în anul 2014, inclusiv 38% sunt conectaţi la sisteme colective de canalizare a apelor reziduale, totodată aici se înregistrează o diferenţă semnificativă între urban (76,6%) şi rural (10%), ce constituie unul din factorii de bază ce defavorizează populaţia rurală în raport cu cea urbană.

Contaminarea microbiană a surselor de apă potabilă, practicile insuficiente de igienă personală în instituţiile preuniversitare şi la locurile de muncă, calitatea apei în locurile de odihnă şi agrement – sunt recunoscute, ca principalele provocări în regiunea europeană. Biroul Regional Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii abordează aceste provocări prin:

–  asigurarea orientărilor şi instrumentelor bazate pe dovezi pentru consolidarea capacităţii a sistemelor naţionale de sănătate şi sectoarelor de apă pentru a asigura calitatea apei şi pentru a controla, preveni şi reduce bolile legate de apă;

–  promovarea planurile de securitate a surselor de apă şi consolidarea capacităţilor pentru calitatea apei potabile;

–  servind ca un centru regional pentru consultanţă tehnică cu privire la serviciile medicale, inclusiv şi în situaţii de urgenţă.

apasanatate
Mesajele principale pentru Ziua Mondială a Apei 2015
* Apa este sănătate

Apa este esenţială pentru sănătatea umană. Organismul uman poate rezista săptămâni fără hrană şi doar câteva zile fără apă. Apa este esenţială pentru supravieţuirea noastră. Nevoia de apă pe 24 ore a unui adult este de aproximativ 2,0 litri, iar pierderile de apă ale organismului uman pe 24 ore se cifrează tot la aproximativ 2,0 litri (pierderi pe cale renală, piele, plămâni şi tub digestiv). În afara apei folosite pentru nevoile pur fiziologice, omul foloseşte apa şi în multiple alte scopuri: menţinerea curăţeniei corporale, pentru călirea şi creşterea rezistenţei organismului, pentru nevoi gospodăreşti sau menajere (pentru curăţarea alimentelor, prepararea mâncărurilor, spălatul vaselor, întreţinerea igienică a locuinţei, a îmbrăcămintei şi încălţămintei etc.); astfel cantitatea optimă de apă pentru un om în 24 ore ar fi de 100 litri.

Mâinile curate pot salva viaţa ta – spălatul regulat pe mâini este unul din cele mai bune moduri de a preveni diferite boli cauzate de microbi sau viruşi.

apanatura
* Apa este natura

Ecosistemele, inclusiv pădurile, zonele umede şi păşunile – se află în centrul ciclului apei la nivel mondial. Calitatea apei potabile depinde în cele din urmă de funcţionarea sănătoasă şi continuă a ecosistemelor, şi circuitul apei este esenţială pentru gestionarea durabilă a apei.  Adoptarea de “gestionare bazate pe ecosistem” este esenţială pentru a asigura utilizarea apă sustenabilă a apei pe termen lung.

apaurbanizare* Apa este urbanizare

Astăzi, unul din doi oameni de pe planetă locuiesc într-un oraş şi oraşele sunt în creştere. 93% din procesul de urbanizare are loc în ţările sărace sau în curs de dezvoltare, precum şi aproape 40% din urbe sunt în dezvoltare. Estimările arată, că peste 2,5 miliarde de oameni se vor muta în zonele urbane până în 2050. În Raportul din anul 2014 al ONU “Perspectivele urbanizării mondiale” se menţionează, că cea mai mare creştere urbană va avea loc în India, China şi Nigeria. Gestionarea zonelor urbane a devenit una dintre cele mai importante provocări de dezvoltare ale secolului 21.  Mii de kilometri de conducte alcătuiesc infrastructura de aprovizionare cu apă în fiecare oraş. Multe sisteme sunt învechite şi cu capacităţi reduse de epurare a apelor uzate.

apaindustrie* Apa este industrie

Mai multă de apă este utilizată pentru fabricarea unei maşini, decât pentru a umple un bazin de înot. Fiecare produs fabricat are nevoie de apă. 10 litri de apă sunt folosite pentru a face o coală de hârtie. 91 de litri sunt folosite pentru a face 500 de grame de plastic. Industrializarea poate conduce la dezvoltare prin creşterea productivităţii, a locurilor de muncă şi veniturilor. Se poate oferi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. Cu toate acestea, prioritatea industriei este de a majora producţia, decât a eficientiza consumul de apă şi de conservarea resurselor. Este de aşteptat, ca cererea de apă globală pentru industrie să crească cu 400% din către 2050, ceea ce este mult mai mult, decât în alte sectoare.

Utilizarea eficientă a apei necesită investiţii în procese eficiente a tehnologiei de tratare a apei şi utilizarea repetată a apei pentru alte scopuri. Tehnologiile noi şi planificarea inteligentă va reduce utilizarea de apă, şi va îmbunătăţi calitatea apelor uzate.

apaenergie* Apa este energie

Apă şi energie sunt parteneri naturali. Apa este necesară pentru a genera energie. Energia este necesară pentru a furniza apă. Astăzi mai mult de 80% din generarea de energie electrică este de electricitate termică. Apa este încălzită pentru a crea aburi de a conduce generatoarele electrice şi sunt necesare, de asemenea miliarde de litri de apă pentru răcire. Producţia de energie ar trebui să folosească pe scară largă tehnologii de înaltă eficienţă de răcire în circuit închis. Utilizarea surselor alternative de apă, cum ar fi – apa de mare sau a apelor uzate, oferă un mare potenţial de reducere a utilizării resurselor de apă dulce.

apasecuritate* Apa este securitatea alimentară

Se estimează, că necesarul de apă pentru producerea produselor alimentare în 2050 va constitui o capacitate de 55 de baraje Aswan în fiecare an. The World is thus exposed to a progressive and critical increase in water scarcity including climate change impacts.Lumea este astfel expusă la o creştere progresivă şi critică a deficitului de apă. Există peste 7 miliarde de oameni pe planetă astăzi şi încă 2 miliarde se estimează că vor fi până în 2050. Acest lucru înseamnă, că va fi nevoie cu 70% de mai multe produse alimentare pentru ţările în curs de dezvoltare. Este nevoie de aproximativ 1500 de litri de apa pentru a produce 1 kg de grâu, dar este nevoie de 10 de ori mai mult pentru a produce un kilogram de carne de vită. La producerea de furaje pentru animale, sacrificarea şi prelucrarea de carne, lapte şi alte produse lactate, de asemenea se cheltuiesc cantităţi mari de apă. O reducere de 50% din pierderile de produse alimentare şi a deşeurilor la nivel global ar putea economisi 1350 km3 de apă pe an.

Comments on 'Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2015' (0)

Comments are closed.